Secretarul de stat Adriana Cazacu a participat la ședința consultativă cu reprezentanții AUF privind discutarea realizării Planului Național AUF Moldova

În cuvântul său de salut, adresat participanților la întrunire, secretarul de stat a menționat că înființarea Biroului Național al Agenției Universitare Francofone (AUF) în Moldova asigură coordonarea tuturor acțiunilor AUF în Republica Moldova de comun cu autoritățile publice centrale și locale, precum și cu universitățile membre ale AUF.

Oct 28, 2022 - 19:46
Urmărește-ne peGoogle news
Secretarul de stat Adriana Cazacu a participat la ședința consultativă cu reprezentanții AUF privind discutarea realizării Planului Național AUF Moldova
Foto: Ministerul Educației și Cercetării

Eforturile Biroului în ceea ce privește susținerea inserției profesionale a studenților, angajabilitatea și antreprenoriatul se materializează în crearea centrelor de angajabilitate francofone în cadrul instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova – Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu” și Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”. O parte din proiectele respective vor fi realizate până la sfârșitul anului 2022, fiind stabilite în Planul Național AUF Moldova.

Secretarul de stat a menționat importanța includerii în activitățile AUF a proiectelor ce susțin procesul de predare-învățare a limbii franceze în Republica Moldova, de instruire și perfecționare profesională a pedagogilor, organizarea de stagii de formare continuă pentru profesorii de limba franceză și cei de discipline nonlingvistice care predau în franceză. 

În finalul evenimentului, secretarul de stat i-a asigurat pe cei prezenți de deschiderea Ministerului Educației și Cercetării pentru proiectele educaționale și cele de cercetare, desfășurate în spațiul academic francofon, menționând că asemenea activități de totalizare și planificare a acțiunilor de perspectivă susținute de partenerii internaționali sunt benefice pentru promovarea eficientă a reformelor și inovațiilor în educație.