Educație și formare profesională pentru întreprinderi și comune puternice în Moldova

Astăzi, 15 noiembrie 2022, în cadrul întrevederii ministrului Educației și Cercetării Anatolie Topală cu Merle Kreibaum, co-șef de Cooperare al Ambasadei Germaniei la Chișinău, Guido Beltrani, directorul Biroului de Cooperare al Elveției, Thomas Foerch, managerul proiectului și Vladimir Fonari, șeful componentei Educație și formare profesională, au fost discutate măsurile de suport pentru Ministerul Educației și Cercetării preconizate în cadrul proiectului „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova”.

Urmărește-ne peGoogle news
Educație și formare profesională pentru întreprinderi și comune puternice în Moldova
Foto: Ministerul Educației și Cercetării

În debutul ședinței Anatolie Topală a menționat că procesul de consolidare a sistemului de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova din perspectiva alinierii la standardele educaționale europene și internaționale, implementării politicilor de asigurare a calității, creșterii relevanței ofertei curriculare, îmbunătățirii competențelor educaționale ale elevilor în vederea racordării la tendințele pieței muncii, sporirii angajabilității absolvenților, inclusiv prin învățământ dual, dezvoltării resursei curriculare și formării cadrelor didactice, sunt pe agenda priorităților ministerului. De asemenea, Anatolie Topală și-a exprimat înalta apreciere Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), Agenției de Cooperare și Dezvoltare a Elveției (SDC), precum și Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), cu suportul cărora ministerul a dezvoltat și implementat proiecte cu impact major asupra sistemului de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova.

În cadrul ședinței părțile au agreat direcțiile de intervenție în vederea: elaborării cadrului normativ secundar pentru implementarea legii învățământului dual; modernizării/dezvoltării programelor duale; modernizării de curricula, elaborării de materiale didactice, formării cadrelor didactice și dotării laboratoarelor pentru programele de formare profesională prioritare pentru dezvoltarea durabilă a țării; promovării învățământului dual la nivel național; actualizării Nomenclatorului domeniilor de formare profesională; elaborării analizei impactului privind crearea Biroului pentru relații cu populația de etnie romă.

Proiectul „Întreprinderi și Comunități Puternice pentru Moldova” este finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), co-finanțat de Uniunea Europeană și Agenția de Cooperare și Dezvoltare a Elveției (SDC) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Obiectivul general este de a îmbunătăți perspectivele socio-economice pentru populație în comunitățile moldovenești.