Deputații au susținut în prima lectură inițiativa care va permite furnizorilor de acces la rețelele de comunicații electronice să-și recupereze echitabil cheltuielile

Chișinău, 24 noiembrie 2022 – Deputații au aprobat în prima lectură un proiect de lege care va permite furnizorilor de acces la rețelele de comunicații electronice să-și recupereze echitabil cheltuielile suportate pentru acordarea accesului la infrastructura fizică.

Urmărește-ne peGoogle news
Deputații au susținut în prima lectură inițiativa care va permite furnizorilor de acces la rețelele de comunicații electronice să-și recupereze echitabil cheltuielile
Foto: Parlamentul Republicii Moldova

Deputata Comisiei administrație publică, Ersilia Qatrawi, a argumentat că metodologia actuală de calculare nu asigură o repartizare echitabilă a costurilor între operatorii care solicită acces, agenții economici și cei care îl acordă, autoritățile publice locale. Ca rezultat, deseori este împiedicat accesul de facto la infrastructura fizică. Totodată, formula actuală nu face distincție între tipul de proprietate.

Potrivit modificărilor propuse, la estimarea costurilor se vor lua în calcul eventualele cheltuieli de întreținere și adaptare, de salvgardare, siguranță, securitate și integritate a rețelelor. De asemenea, se va ține cont de utilizarea subvențiilor publice, dacă acestea au fost acordate pentru construirea infrastructurii fizice, dar și de natura proprietății (imobil, teren agricol etc.).

Proiectul de modificare a Legii  privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice a fost supus mai multor runde de consultări publice, care vor continua până la aprobarea proiectului în lectură finală.