Prioritățile de colaborare în domenii sociale, discutate cu reprezentanți ai Consiliului Europei

Secretara de stat a Ministerului Muncii și Protecției Sociale Felicia Bechtoldt a avut astăzi o întrevedere cu Claus Neukirch, șeful Direcției pentru coordonarea programelor al Consiliului Europei, și cu William Massolin, șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, unde au discutat despre prioritățile de colaborare ale celor două entități, precum și despre rezultatele proiectelor comune, derulate până în prezent.

Urmărește-ne peGoogle news
Prioritățile de colaborare în domenii sociale, discutate cu reprezentanți ai Consiliului Europei
Foto: Ministerul Muncii și Protecției Sociale

În context, secretara de stat a remarcat faptul că Oficiul Consiliului Europei la Chișinău este un partener de încredere, alături de care Ministerul Muncii și Protecției Sociale implementează mai multe proiecte ce vizează egalitatea de gen, prevenirea și combaterea violenței față de femei și copii, inclusiv Programul național pentru protecția copilului pe anii 2022-2026.

De asemenea, Consiliul Europei ghidează Guvernul în aplicarea Convenției de la Istanbul, prin intermediul proiectului „Suport oferit Republicii Moldova în implementarea Convenției de la Istanbul”. Proiectul este preconizat pentru o perioadă de doi ani și este axat pe trei dimensiuni: creșterea gradului de conștientizare, consolidarea capacităților specialiștilor din domeniul poliției, justiției și asistenței sociale și eficientizarea cooperării intersectoriale.  

Totodată, Oficiul Consiliului Europei la Chișinău a contribuit la desfășurarea unei campanii de promovare a Telefonului copilului 116 111, precum și la realizarea unor studii sociologice valoroase, care au stat la baza elaborării politicilor și strategiilor naționale, și a materialelor de instruire privind intervenția în cazurile de abuz sexual asupra femeilor și a copiilor.

Printre prioritățile parteneriatului dintre cele două instituții se enumeră și  instruirea specialiștilor din prima linie pe dimensiunea digitală a violenței împotriva femeilor și fortificarea colaborării dintre structurile statului și alte organizații la nivel local, în vederea minimizării cazurilor de violență domestică și acordării ajutorului necesar pentru reabilitarea victimelor agresiunilor de orice tip, inclusiv în mediul online.

La rândul lor, reprezentanții Consiliului Europei și-au exprimat deschiderea spre colaborare, anunțând lansarea a două proiecte pe domeniul social, axate pe protecția drepturilor migranților și ale refugiaților și pe drepturile sociale.