Raport de audit: S-au depus eforturi consistente pentru gestionarea durabilă a fondului forestier, care însă nu și-au atins scopul

Chișinău, 30 noiembrie 2022 - Agenția „Moldsilva” a depus eforturi consistente pentru fortificarea mecanismului de administrare și gestionare durabilă a fondului forestier de stat, însă acestea nu și-au atins scopul scontat. Este concluzia raportului de audit realizat de Curtea de Conturi, care a fost examinat, astăzi, în cadrul ședinței Comisiei de control al finanțelor publice.

Noi 30, 2022 - 14:10
Urmărește-ne peGoogle news
Raport de audit: S-au depus eforturi consistente pentru gestionarea durabilă a fondului forestier, care însă nu și-au atins scopul
Foto: Parlamentul Republicii Moldova

Potrivit auditorilor, cele mai semnificative deficiențe sunt planificarea precară a necesarului de resurse financiare pentru desfășurarea lucrărilor de regenerare, dar și calitatea joasă a acestora; neînregistrarea terenurilor fondului forestier de stat în Registrul bunurilor imobile; necontabilizarea terenurilor gestionate de entitățile silvice; interpretarea eronată a normelor juridice privind arenda etc. Practicile vicioase exercitate în cadrul entităților silvice au compromis efortul Agenției „Moldsilva” de a administra rațional fondul forestier de stat, se concluzionează în raport, fiind subliniată necesitatea unor măsuri stringente privind remedierea situației.

Raportul auditului conformitǎții administrǎrii și gestionǎrii fondului forestier de cǎtre Agenția „Moldsilva” conține peste 80 de pagini. Acesta prezintă și date statistice, potrivit cărora gradul de împădurire în Moldova constituie 11,4% - de patru ori mai puțin față de nivelul mediu în țările europene.     

Președinta Comisiei de control al finanțelor publice, Tatiana Cunețchi, a menționat că de domeniul abordat în cadrul ședinței se ocupă mai multe autorități publice, cu un număr impunător de entități și angajați. „În gestionarea fondului forestier este implicat un număr mare de personal, dar, până la urmă, constatăm că este un dezastru în domeniu. Sperăm că obiecțiile expuse în raport vor fi remediate, iar recomandările – implementate”, a spus deputata.