Un studiu privind funcționarea institutului avertizorului de integritate a fost lansat astăzi. Autorul este un angajat al Centrului Național Anticorupție

Șefa adjunctă a Direcției Cooperare Internațională a Centrului Național Anticorupție, Stela Rusu, a prezentat astăzi, în premieră, un studiu privind funcționarea institutului avertizorului de integritate.

Dec 6, 2022 - 16:59
Urmărește-ne peGoogle news
Un studiu privind funcționarea institutului avertizorului de integritate a fost lansat astăzi. Autorul este un angajat al Centrului Național Anticorupție
Foto: CNA

Studiul „Dezvăluirea practicilor ilegale în Moldova: legislație și mecanisme” reprezintă o analiză detaliată, care a fost inițiată în scopul abordării celor mai importante probleme ce țin de implementarea în practică a cadrului legal existent, dar și în scopul identificării modalităților de racordare a acestuia la cele mai importante acte normative internaționale și regionale ce reglementează această sferă. 

În cuvântul introductiv, autoarea scrie că institutul avertizării de integritate a fost puțin analizat în Republica Moldova, ținând cont de faptul că acest concept este nou pentru țara noastră. În același timp, dezvoltarea vertiginoasă a domeniului protecției avertizorilor de integritate pe plan internațional a solicitat o analiză amplă a aplicabilității cadrului normativ național, dar și a instrumentelor internaționale și regionale ce țin de examinarea avertizărilor de integritate și de protecția persoanelor care raportează încălcări ale legii. 

”Efectuarea unui studiu aprofundat a fost necesară pentru a identifica vulnerabilitățile sistemului de protecție a avertizorilor de integritate în Republica Moldova, în vederea oferirii unor posibile soluții de ordin normativ pentru înlăturarea acestora. Scopul studiului „Dezvăluirea practicilor ilegale în Moldova: legislație și mecanisme” este de a compara cele mai bune practici internaționale cu situația actuală din Republica Moldova în ceea ce privește dezvăluirile de integritate, întru detectarea celor mai importante probleme din domeniu și identificarea posibilelor soluții pentru remedierea acestora”, a menționat autoarea. 

În cadrul prezentării, Stela Rusu a vorbit despre adoptarea Legii nr.122/2018 privind avertizorii de integritate care a fost, cu siguranță, un pas deosebit de important pentru instituirea unui sistem funcțional de examinare a avertizărilor de integritate și de protecție a persoanelor care doresc să contribuie la apărarea ordinii de drept prin divulgarea infracțiunilor și altor tipuri de încălcări ale legii. Totuși, ținând cont de faptul că acest domeniu este unul nou și foarte sensibil pentru țara noastră, devine imperioasă continuarea racordării cadrului legal național la rigorile instrumentelor internaționale și regionale privind protecția avertizorilor de integritate, dar și preluarea bunelor practici ale țărilor cu sisteme consacrate în această sferă. 

”Scrierea prezentului studiu a permis depistarea vulnerabilităților cadrului legal național în acest domeniu, trasarea concluziilor referitor măsurile ce necesită a fi întreprinse pentru a le înlătura și formularea propunerilor de modificare a actelor normative naționale ce reglementează instituția avertizărilor de integritate”, a menționat șefa adjunctă a DCI a Centrului Național Anticorupție. 

Prezent la eveniment, vice-directorul CNA, Vadim Cojocaru, a salutat eforturile autorului de a efectua o analiză exhaustivă despre lacunele identificate în cadrul normativ și instituțional de aplicare a legii avertizorului de integritate, precum și abordarea profesionistă a autorului prin punerea în prim-plan a mecanismelor de protecție a persoanelor care denunță practici ilegale.