15 ani de activitate prodigioasă a Centrului de instruire al Serviciului Vamal

Astăzi, 6 decembrie 2022, Centrul de instruire împlineşte vîrsta de 15 ani de la fondare. În aceşti ani, subdiviziunea şi-a împlinit în mod constant misiunea de formare profesională continuă a funcţionarilor vamali prin planificarea, organizarea şi evaluarea activităţilor de instruire destinate consolidării cunoştinţelor, competenţelor profesionale şi abilităţilor practice ale vameşilor.

Dec 6, 2022 - 17:02
Urmărește-ne peGoogle news
15 ani de activitate prodigioasă a Centrului de instruire al Serviciului Vamal
Foto: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Activitatea de instruire iniţială şi perfecţionare profesională este realizată prin eforturi susţinute cu implicarea nucleului de formatori ai Serviciului Vamal, autorităţilor de resort la nivel inter-instituţional, naţional şi internaţional, şi este organizată atît în spaţiul offline, cît şi cel online.

Centrul de instruire contribuie astfel la înarmarea efectivului vamal cu un set de valori, cunoştinţe şi experienţe necesare integrării la nivel organizaţional, avansării în carieră, eficientizării serviciilor prestate, dezvoltării şi îmbunătăţirii sistemului de comunicare internă, stimulării performanţelor profesionale şi asumării identităţii instituţionale de funcţionar vamal profesionist, integru şi dedicat.

Menționăm, că dezvoltarea profesională în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova constituie una dintre componentele cheie ale dezvoltării instituţionale şi este asigurată de Centrul de instruire, care contribuie la identificarea şi răspunderea necesităţilor de formare profesională ale funcționarilor vamali.