Angajații primăriilor ar putea beneficia de indemnizații lunare neimpozabile

Chișinău, 7 decembrie 2022 - Angajații primăriilor ar putea beneficia de indemnizații lunare neimpozabile în mărime de 40 la sută din salariul de bază. Un proiect în acest sens, care prevede modificarea Legii privind descentralizarea administrativă și Legii privind administrația publică locală, a fost examinat în cadrul ședinței de astăzi a Comisiei administrație publică.

Dec 7, 2022 - 12:45
Urmărește-ne peGoogle news
Angajații primăriilor ar putea beneficia de indemnizații lunare neimpozabile
Foto: Parlamentul Republicii Moldova

Scopul inițiativei legislative este creșterea capacității administrative și dezvoltarea autonomiei financiare a autorităților publice locale, precum și motivarea personalului care activează în cadrul acestor autorități.

DOCUMENTUL prevede instituirea unor indemnizații lunare neimpozabile pentru personalul din autoritățile publice locale încadrat în conformitate cu statele de personal aprobate de Cancelaria de stat. Indicii de referință ai indemnizației urmează a fi stabiliți de către consiliile locale și nu vor putea depăși 40% din suma anuală a salariilor de bază.

De asemenea, se propune modificarea indicatorilor privind capacitatea administrativă a autorităților publice locale, de la 30 la 50 la sută. Astfel, dacă cheltuielile administrative ale primăriei nu vor depăși 50% din veniturile proprii și defalcările de la impozitele și taxele de stat, primăria va avea dreptul să acorde indemnizația lunară neimpozabilă pentru toți angajații, conform statelor de personal.

Autorii inițiative legislative, un grup de deputați ai Fracțiunii ”Partidul Acțiune și Solidaritate”, susțin că modificările propuse vor spori capacitatea managerială a autorităților locale, oferindu-le mai multă libertate și flexibilitate în gestionarea resurselor financiare, dar și a celor umane, astfel încât autoritățile locale să poată oferi oportunități de formare, adaptare, de creștere a remunerației personalului propriu, precum și perspective în carieră.  Potrivit autorilor, angajații  din circa 120 de primării vor putea beneficia de indemnizații lunare neimpozabile. Aceste indemnizații vor putea fi oferite și de alte autorități publice locale care vor respecta indicatorii privind capacitatea administrativă.