Instruirea modernă – angajament al Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca

Astăzi, 14 decembrie 2022, secretarul de stat Galina Rusu a participat la evenimentul de lansare a subproiectului „Instruirea modernă – atribut al succesului profesional” (IMASP) în cadrul Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca, câștigat în Proiectul „Învățământul Superior din Moldova”, implementat de Ministerul Educației Cercetării al Republicii Moldova în perioada 2020-2025, finanțat de Banca Mondială. Valoarea acestui subproiect este de 542,5 mii de euro.

Dec 14, 2022 - 20:00
Urmărește-ne peGoogle news
Instruirea modernă – angajament al Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca
Foto: Ministerul Educației și Cercetării

Secretarul de stat a felicitat colectivul instituției, dorindu-i succes în implementarea activităților preconizate, proiectate să contribuie la consolidarea capacității instituției în vederea asigurării unei instruiri moderne, creării oportunităților eficiente în formarea profesională, echipării moderne, creării de parteneriate între instituție și angajatori, motivării tinerilor pentru cariera didactică.

Proiectul „Învățământul Superior din Moldova” susține inițiativele Ministerului Educației menite să îmbunătățească condițiile existente din blocurile de studii şi, respectiv, să asigure dotarea sălilor de clasă, laboratoarelor, centrelor de cercetare și altor medii de învățare, formarea resursei umane, perfecționarea programelor de studii, pentru a asigura o mai bună aliniere a formării profesionale la cerințele pieţei forței de muncă, precum şi să creeze mecanisme care să sporească șansele de angajare ale absolvenților. Domeniile strategice țintă ale proiectului sunt: programe cu profil pedagogic, inginerie, tehnologii informaționale, medicină.

Ministerul Educației și Cercetării încurajează instituțiile de învățământ profesional tehnic să aplice la proiectele de acest tip, pentru a spori propriile capacități de instruire, dar și de sporire a calității educației, contribuind astfel la formarea unor specialiști de înaltă calificare pentru Republica Moldova.

Domeniul educației va beneficia și în continuare de investiții în calitatea și modernizarea studiilor.