Educația de calitate - un angajament al Colegiului „Vasile Lupu” din Orhei

Astăzi, 15 decembrie 2022, la Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei a fost lansat subproiectul „Educație de calitate în Colegiul din Orhei ” (PECCO), câștigat în cadrul Proiectului „Învățământul superior din Moldova”, finanțat de Banca Mondială și implementat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în perioada 2020-2025. Valoarea acestui subproiect este de 217,17 mii de euro.

Dec 15, 2022 - 15:46
Urmărește-ne peGoogle news
Educația de calitate - un angajament al Colegiului „Vasile Lupu” din Orhei
Foto: Ministerul Educației și Cercetării

Colegiul își propune amenajarea unui Centru metodic de formare profesională și ghidare în carieră și a unui Laborator Multimedia. În cadrul acestora vor fi simulate activități practice de metodica predării disciplinei; desfășurate ore de studiu individual ghidate de către un profesor la disciplinele de specialitate; vor fi create condiții pentru ca elevii practicanți să urmărească lecțiile on-line desfășurate de către învățătoare cu elevii din școala primară de aplicație sau de către educatoarea din instituția de educație timpurie în baza acordurilor de parteneriat. Va fi lansat Programul ,,Școala de vară” cu scopul de orientare profesională a absolvenților de gimnaziu și de promovare și sporire a atractivității profesiei de pedagog. Va fi dezvoltată o bibliotecă de softuri educaționale și de suporturi de curs în format digital la disciplinele de specialitate, care sunt necesare pentru organizarea și desfășurarea unui proces educațional de calitate, inclusiv pentru cadrele didactice debutante. De asemenea, vor fi organizate cursuri de formare profesională continuă pentru formarea competențelor digitale ale cadrelor didactice, crearea și implementarea resurselor educaționale și explorarea platformelor educaționale.

Prezentă la eveniment, secretarul de stat Galina Rusu a felicitat colectivul instituției, dorindu-i succes în implementarea activităților preconizate, proiectate să contribuie la dezvoltarea mecanismelor de îmbunătățire a calității educației, abilităților de viață și a comportamentelor sănătoase în rândul elevilor de la domeniul educației pentru a forma specialiști competenți și competitivi, sporind șansele de angajare în câmpul muncii.

Ministerul Educației și Cercetării încurajează instituțiile de învățământ profesional tehnic să aplice la proiectele de acest tip, pentru a contribui astfel la formarea unor specialiști de înaltă calificare pentru Republica Moldova.

Domeniul educației va beneficia și în continuare de investiții în calitatea și modernizarea studiilor.