Implementarea Acordului de Asociere RM – UE: A avut loc audierea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și a Cancelariei de Stat

Chișinău, 31 ianuarie 2023 – Comisia politică externă și integrare europeană a organizat audierea rapoartelor Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și a Cancelariei de Stat cu privire la evoluțiile implementării de către autoritățile naționale a Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. La ședință au mai participat deputați din Parlamentul Republicii Moldova și membri ai societății civile.

Ian 31, 2023 - 15:18
Urmărește-ne peGoogle news
Implementarea Acordului de Asociere RM – UE: A avut loc audierea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și a Cancelariei de Stat
Foto: Parlamentul Republicii Moldova

Prezent la audierile publice, viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, s-a referit la acțiunile întreprinse după ce Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană. „Am adoptat un plan de implementare a celor nouă recomandări ale Comisiei Europene, care au fost formulate pentru Republica Moldova. Recomandările vizează predominant reforma justiției, lupta cu corupția și cu crima organizată, precum și fortificarea capacităților administrative de aderare la Uniunea Europeană”, a adăugat viceprim-ministrul Nicu Popescu.

În cadrul ședinței, Secretarul general al Guvernului, Igor Talmazan, s-a referit la procesul de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Astfel, din numărul total de 705 acte UE stabilite pentru implementare prin Acord, 377 au fost transpuse în totalitate, iar 158 au fost transpuse parțial. Totodată, 144 de acte UE nu au fost transpuse, iar 17 au fost identificate ca fiind neaplicabile pentru Republica Moldova. În acest sens, autoritățile își propun amplificarea nivelului de aliniere a legislației țării noastre la acquis-ul UE, precum și realizarea Planului de accelerare a implementării angajamentelor ce reies din Opinia Comisiei Europene. Prin urmare, Parlamentul va primi o listă de priorități legislative ale Guvernului pentru sesiunea de primăvară 2023.

Președinta Comisiei politică externă și integrare europeană, Doina Gherman, a accentuat necesitatea coordonării eforturilor la nivel de Cancelarie de Stat, de Guvern și de Parlament, în procesul de implementare a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Astfel, pe platforma Comisiei vor mai fi organizate audieri la acest subiect.

„Toate comisiile parlamentare au delegat reprezentanți și urmează, de comun, să desfășurăm o serie de audieri pe dimensiunea implementării Acordului de Asociere, la care vor participa reprezentanți ai mai multor instituții. La următoarea ședință, organizată în colaborare cu Comisia economie, buget și finanțe, va fi audiat Ministerul Economiei”, a punctat Doina Gherman.

De menționat că la 4 martie 2022, Republica Moldova a depus oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană. Ulterior, Consiliul European a recunoscut perspectiva europeană a Republicii Moldova și a decis să-i acorde statutul de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană.

În acest context, Comisia Europeană a fost invitată să transmită Consiliului European un raport cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute în avizul său din 17 iunie 2022, ca parte a pachetului său periodic de extindere. Consiliul European va decide asupra etapelor următoare o dată ce vor fi îndeplinite pe deplin toate condițiile.