Desfășurarea primei reuniuni ai coordonatorilor naționali ai Inițiativei Central Europene (ICE), prezidată de Republicii Moldova, în contextul preluării președinției de către țara noastră la ICE

15 februarie 2023, Chișinău – Cu prilejul preluării de către Republica Moldova a președinției în cadrul Inițiativei Central Europene (ICE), șeful diplomației Republicii Moldova Nicu Popescu a salutat reuniunea coordonatorilor naționali ai Inițiativei Central Europene (ICE), care s-a desfășurat la Trieste.

Feb 16, 2023 - 13:35
Urmărește-ne peGoogle news
Desfășurarea primei reuniuni ai coordonatorilor naționali ai Inițiativei Central Europene (ICE), prezidată de Republicii Moldova, în contextul preluării președinției de către țara noastră la ICE
Foto: MAEIE

Ministru Nicu Popescu a menționat: „Republica Moldova a preluat cu o deosebită responsabilitate președinția în cadrul Inițiativei Europei Centrale, o inițiativă importantă ale cărei obiective sunt promovarea integrării europene și impulsionarea dezvoltării durabile în statele sale membre. Confirm angajamentul țării noastre față de obiectivele principale ale ICE. Prin dialogul politic, diplomația multilaterală, finanțarea și implementarea unor proiecte și inițiative concrete, vom obține un impact tangibil în regiune”. 

În cadrul reuniunii, secretarul de stat Vladimir Cuc a prezentat prioritățile Republicii Moldova în cadrul organizației, accentuând că în circumstanțele actuale președinția Republicii Moldova va promova de patru obiective strategice: integrarea europeană,  sprijinirea Ucrainei și depășirea consecințelor războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, reabilitarea post-pandemie, realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.  

A fost menționat că pe parcursul exercitării președinției va fi facilitată cooperarea pe filiera parlamentară, sprijinită redresarea economică, promovată interacțiunea în domeniul sănătății. De asemenea va fi acordată atenția promovării conectivității, cooperării științifice și agendei pentru tineret.  

În cadrul reuniunii a fost prezentat logo-ul președinției moldovenești în cadrul ICE ce conține ornamentul cămășii cu altița, elementul de identitate culturală, care a fost inclus în patrimoniul cultural imaterial UNESCO. 

Notă: Inițiativa Central Europeană (ICE) este cel mai mare for pentru cooperarea regională în Europa Centrală, care promovează cooperarea politică, economică, culturală şi științifică între statele sale membre. Misiunea sa de bază este: cooperarea regională pentru integrare europeană. 

Din cadrul ICE fac parte 9 state membre UE și 8 state candidate pentru aderare la UE. ICE are statut de observator în cadrul Adunării Generale a ONU. Pe parcursul anului 2022, Republica Bulgaria a deținut președinția-în-exercițiu în cadrul ICE. Pe parcursul anului 2023, președinția a fost preluată de Republica Moldova.