Ajustările politicii vamale și fiscale pentru anul curent au fost votate în prima lectură

Chișinău, 16 februarie 2023 – Proiectul de lege care urmărește concretizarea, reglementarea clară și aplicarea uniformă a dispozițiilor normative ale politicii vamale și fiscale pentru aul curent a fost votat de Parlament în prima lectură. Inițiativa legislativă aparține deputaților Radu Marian, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, și Dan Perciun, președintele Comisiei protecție socială, sănătate și familie.

Feb 16, 2023 - 13:36
Urmărește-ne peGoogle news
Ajustările politicii vamale și fiscale pentru anul curent au fost votate în prima lectură
Foto: Parlamentul Republicii Moldova

În special, documentul urmărește simplificarea accesului la informația referitoare la impozitele funciare și pe bunurile imobiliare din administrațiile publice locale pentru persoane fizice și juridice. În acest sens, Cancelaria de Stat va asigura publicarea informațiilor respective într-o singură sursă, pe pagina web a registrului actelor locale. Totodată, prin acest proiect de lege se propune ca pentru bunurile imobile dobândite după 31 august, declararea acestora să fie extinsă până pe 25 martie a anului următor.

O altă modificare prevede expres că deținătorii de patente pensionari nu vor fi obligați să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, până la eliminarea definitivă a patentei.

De asemenea, se va permite Serviciului Vamal să intre în proprietatea bunurilor confiscate și să le comercializeze în folosul statului.

O altă prevedere are scopul de a susține cetățenii care revin cu traiul în Republica Moldova și introduc pe teritoriul țării un automobil: capacitatea cilindrică a motorului vehiculului care urmează a fi importat în țară va fi majorată până la 2500 cm3.

Proiectul urmează fi votat în lectura a doua și va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.