Noi oportunități de cooperare în învățământul profesional tehnic oferite de Germania

În vederea creării unor structuri de cooperare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova cu Camera de meserii din Turingia (Freistaat Thüringen), Republica Federală Germania (Handwerkskammer), care să faciliteze și să sprijine asigurarea unor condiții mai bune de pregătire profesională și de muncă, Galina Rusu, secretara de stat a Ministerului Educației și Cercetării a avut miercuri, 15 martie 2023, o întrevedere cu o delegație germană la Chișinău. În cadrul evenimentului au fost abordate noi oportunități de formare profesională tehnică inițială și continuă, dezvoltare a competențelor profesionale, angajare a absolvenților instituțiilor de învățământ profesional tehnic, precum și de schimb de bune practici în domeniu.

Urmărește-ne peGoogle news
Noi oportunități de cooperare în învățământul profesional tehnic oferite de Germania
Foto: Ministerul Educației și Cercetării

Galina Rusu a menționat principalele acțiuni realizate în domeniu în Republica Moldova, inclusiv  aprobarea Legii cu privire la învățământul dual și a Hotărârii Guvernului pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii cu privire la învățământul dual, documente de politici, care creează noi premise pentru dezvoltarea învățământului profesional tehnic și, în special, a învățământului dual.

Reprezentanții Asociației pentru educație în domeniul economic din Turingia (Bildungswerk der Thüringen Wirtschaft e.V.) au menționat că sistemul de formare profesională duală din Germania se bucură de o excelentă recunoaștere la nivel mondial datorită îmbinării între formarea teoretică în clasă și formarea profesională într-un mediu de muncă real. În Republica Federală Germania, aproximativ 50 la sută dintre absolvenții de școală sunt instruiți în acest sistem și datorită acestui fapt în țară se atestă un nivel ridicat de calificare, dar și o rată scăzută a șomajului în rândul tinerilor. Persoanele care parcurg o astfel de pregătire profesională duală beneficiază de: formare profesională și perfecționare pe baza standardelor actuale; dezvoltarea competențelor profesionale conforme necesităților pieței muncii; capacitate sporită de angajare; dezvoltare personală; bune oportunități financiare și de carieră.

La finalul întrevederii, părțile și-au exprimat disponibilitatea pentru identificarea unor noi oportunități de cooperare în vederea dezvoltării învățământului profesional tehnic, asigurării unor condiții mai bune de angajare și reducerii șomajului în rândul tinerilor.