CEC amintește că partidele politice au obligația să prezinte rapoartele privind gestiunea financiară pentru anul 2022 până la 31 martie 2023

Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește partidelor politice despre obligația de a prezenta, până la 31 martie 2023, inclusiv, rapoartele privind gestiunea financiară pentru anul 2022.

Mar 20, 2023 - 14:20
Urmărește-ne peGoogle news
CEC amintește că partidele politice au obligația să prezinte rapoartele privind gestiunea financiară pentru anul 2022 până la 31 martie 2023

Raportarea va fi realizată atât în formă electronică, prin intermediul SSI „Control Financiar”, cât și pe suport de hârtie, conform modelului din anexa nr.8 la Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice nr.4401/2015.

Totodată, conform prevederilor Legii cu privire la partidele politice, raportul privind gestiunea financiară se semnează de către trezorierul partidului politic și de conducătorul partidului politic. În cazul în care aceasta din urmă asigură interimatul, informația urmează a fi confirmată de Agenția Servicii Publice. În caz contrar, rapoartele prezentate nu vor fi acceptate.

CEC atrage atenția că neprezentarea raportului privind gestiunea financiară în termenul și formatul stabilit conform legii, inclusiv prezentarea unor date incomplete, constituie încălcare a prevederilor legale și este pasibilă de răspundere contravențională.

Până astăzi, doar 15 din cele 57 de partide politice care trebuie să prezinte rapoartele financiare la CEC, s-au conformat acestei obligațiuni legale.