Ministerul Muncii și Protecției Sociale a prezentat conceptul de reformă a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în parteneriat cu Fundația Soros Moldova, au organizat marți, 2 mai 2023, evenimentul public de prezentare a conceptului de reformă a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) cu genericul Reformarea ANOFM: o viziune nouă pentru o piață a muncii mai competitivă și inovatoare. Evenimentul a pus în discuție viziunea propusă de Guvern pentru consolidarea capacităților instituționale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, eficientizarea finanțării și digitalizarea serviciilor și a măsurilor de ocupare, precum și creșterea finanțării pentru politica de măsuri active până în anul 2026, luând în considerare și contextul statutului de candidat UE acordat țării noastre.

Mai 2, 2023 - 22:56
Urmărește-ne peGoogle news
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a prezentat conceptul de reformă a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
Foto: Ministerul Muncii și Protecției Sociale

În deschiderea evenimentului, ministrul muncii și protecției sociale Alexei Buzu a menționat: „Această reformă face parte din agenda mai largă a ministerului legată de piața muncii. De fapt, avem trei ținte de bază. În primul rând, avem un pachet de acțiuni și reforme privind munca informală – inamicul numărul unu al nostru. A doua țintă este inactivitatea, care denotă un număr foarte mare de persoane ce sunt în afara pieții muncii, iar a treia – șomajul, care indică intenția persoanelor de a-și găsi un loc de muncă. Vrem să ajutăm persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să și-l găsească în cel mai scurt timp și acel loc de muncă să fie unul decent, bine plătit și, foarte important, formalizat.”

Felicia Bechtoldt, secretară de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, a prezentat conceptul de reformă a ANOFM, subliniind: „Viziunea de reformă privind îmbunătățirea serviciilor oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă se va concentra pe patru obiective. Ne propunem ca ANOFM să sporească numărul de beneficiari și să țintească mai bine serviciile și măsurile active destinate șomerilor. Ne propunem să extindem serviciile pentru angajatori prin simplificarea înregistrării cu statut de șomer mult mai simplu și rapid și implementarea unei proceduri de activare pe piața muncii a șomerilor. Ne propunem ca ANOFM să presteze servicii și măsuri active de ocupare inclusive pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, să extindem serviciile prestate angajatorilor. Ne propunem ca performanța instituțională a Agenției să crească semnificativ prin alocarea mijloacelor financiare, umane și tehnologice suficiente pentru a gestiona programele de măsuri active și aplicarea unui model mai eficient de management al performanțelor.”

„Reforma ANOFM este baza reformei pieței muncii, unde de mai mulți ani se observă tot mai multe dezechilibre care afectează creșterea economică, incluziunea socială și competitivitatea economică a țării. Accesul la forța de munca a devenit una dintre principalele constrângeri pentru mediul de afaceri, în timp ce constrângerile privind salariile și obținerea unui loc de muncă sunt în topul îngrijorărilor oamenilor. Aceasta se reflectă și în paradoxul dintre rata scăzută a ocupării și rata, la fel foarte scăzută, a șomajului. Pe lângă efectele emigrației, acesta denotă disfuncționalități majore pe piața muncii care pot fi atenuate printr-o reformă sistemică a ANOFM, care trebuie să fie mai flexibilă, mai aproape de nevoile forței de muncă și a angajatorilor și, respectiv, să ofere servicii mai relevante pentru ocupare”, a menționat Adrian Lupușor, director executiv, Expert-Grup.

„Reforma trebuie să crească capacitățile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, așa încât să creeze punți între cei ce nu-și pot găsi un loc de muncă și cei care caută angajați cu abilitățile necesare pentru piața și realitățile de astăzi. Sper că reforma va oferi ANOFM pârghiile pentru ca să poată să ofere servicii mai calitative cetățenilor”, a spus Petru Culeac, directorul executiv al Fundației Soros Moldova.

„Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este deschisă cu toți partenerii, toate instituțiile și părțile interesate de a colabora și de a aplica noi practici menite să atingă obiectivele înaintate. Mă bucur de faptul că Guvernul susține ANOFM și dorește restartarea Agenției într-un mod nou, având o viziune inovativă”, a menționat Raisa Dogaru, directoarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

În cadrul evenimentului, Stas Madan, director de program în cadrul Expert-Grup, a prezentat un sondaj reprezentativ privind percepția beneficiarilor față de activitatea ANOFM și conceptul de reformă al instituției, realizat la începutul anului 2023 de către „CBS-Research” și Expert-Grup, pe un eșantion de 708 beneficiari ai serviciilor ANOFM. Sondajul denotă că 38,7% din respondenți sunt fără un loc de muncă de peste doi ani, iar fiecare al 10-lea șomer nu are experiență de muncă. Totodată, fiecare al 3-lea respondent nu a făcut niciun efort de angajare (nu a contactat niciun angajator), iar fiecare al 4-lea s-a limitat la contactarea a 1-2 angajatori.

Referitor la activitatea ANOFM, nivelul de satisfacție față de informațiile livrate de instituție, precum și față de cursurile de formare profesională mijlocite de subdiviziunile acesteia, este preponderent pozitiv. Peste 1/3 din participanții la sondaj (35,5%) s-au declarat foarte satisfăcuți, iar alte 27,7% mai degrabă satisfăcuți.

Conferința a reunit reprezentanți de nivel înalt din instituții publice, organizații internaționale, experți naționali, internaționali și din sectorul privat cu expertiză și interes în acest domeniu, care la rândul lor și-au arătat deschiderea privind contribuția la dezvoltarea competitivității pieței muncii din țara noastră, astfel încât să fie asigurat și un mediu mai atractiv pentru investitori și afaceri.