Serviciul Vamal a introdus declararea electronică a mărfurilor la plasarea/scoaterea acestora în/din destinația vamală zonă liberă, Portul Internațional Liber „Giurgiulești” și Aeroportul Internațional Liber „Mărculești”

Serviciul Vamal informează despre aprobarea Ordinului nr.116-O din 30 martie 2023 ,,Cu privire la procedura de declarare electronică a mărfurilor la plasarea/scoaterea acestora în/din destinația vamală zonă liberă, Portul Internațional Liber „Giurgiulești” (PILG) și Aeroportul Internațional Liber „Mărculești” (AILM), ce presupune că începând cu data de 24 mai 2023, la plasarea/scoaterea mărfurilor în/din destinația vamală zonă liberă, PILG și AILM, declarația vamală în detaliu poate fi depusă și în formă electronică, utilizând Sistemul Informațional Integrat Vamal ”ASYCUDA World” (în continuare – declarația vamală electronică).

Urmărește-ne peGoogle news
Serviciul Vamal a introdus declararea electronică a mărfurilor la plasarea/scoaterea acestora în/din destinația vamală zonă liberă, Portul Internațional Liber „Giurgiulești” și Aeroportul Internațional Liber „Mărculești”
Foto: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Printre principalele elemente prevăzute în ordinul menționat este reglementarea procedurii în cazul declarării electronice a mărfurilor la plasarea/scoaterea mărfurilor în/din destinația vamală zonă liberă, PILG și AILM, fapt care permite mediului de afaceri să utilizeze declararea electronică pentru destinațiile vamale menționate.

Prin Ordinul dat este prevăzută extinderea vămuirii electronice pentru alte destinații vamale și înlăturarea acelor deficiențe depistate în aplicarea procedurii la plasarea/scoaterea mărfurilor în/din destinația vamală zonă liberă, PILG și AILM, micșorarea timpului de vămuire a mărfurilor și a resurselor financiare utilizate atât de către stat cât și de mediul de afaceri, pentru a înlătura interpretarea ambiguă. 

Menționăm că, procedura declarării electronică a mărfurilor a fost implementată începând cu anul 2013 (HG nr.904/2013) și aduce doar beneficii agenților economici, care se manifestă prin economii de timp și bani. Popularitatea acesteia poate fi observată prin ponderea declarațiilor vamale electronice perfectate de către vamă, care la moment este de 99% pentru export și 40% pentru import. Totodată, începând cu anul 2017 Serviciul Vamal a implementat procedura electronică și în cazul tranzitului (T1). 

Procedura de declarare electronică pentru PILG și AILM a fost introdusă în scopul continuării modernizării procedurilor vamale prin ajustarea acestora la standardele europene de control vamal informațional, majorării numărului de declarații vamale perfectate electronic, creșterii randamentului de procesare a declarației vamale de către organele vamale, interacțiunea în regim on-line cu reprezentanții businessului, reducerii utilizării suportului de hârtie, dar și nemijlocit asigurării unui proces transparent.