Desfășurarea corectă a sesiunii de bacalaureat, discutată în cadrul unor ședințe cu responsabilii din raioane

Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, cu implicarea Centrul Național Anticorupție, desfășoară astăzi, 25 mai, câteva ședințe de lucru și seminare de informare cu președinții Comisiilor Raionale/Municipale de Examene (șefii Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului), cu președinții și secretarii centrelor de bacalaureat, în contextul sesiunii de examene 2023.

Urmărește-ne peGoogle news
Desfășurarea corectă a sesiunii de bacalaureat, discutată în cadrul unor ședințe cu responsabilii din raioane
Foto: CNA

Prezent la discuții, ministrul Anatolie Topală a reiterat aspectele importante privind buna desfășurare a sesiunii de examene, menționând necesitatea asigurării transparenței, corectitudinii și a condițiilor egale pentru toți candidații. 

„Toți specialiștii antrenați în organizarea și desfășurarea examenelor de bacalaureat trebuie să se implice plenar în acest proces. Avem nevoie de maximă responsabilitate și corectitudine. Educația de calitate este indispensabilă în calea noastră spre integrarea europeană, iar examenul național de bacalaureat este un element important în evaluarea calității educației. Standardele înalte de corectitudine și transparență ne permit nu doar să îi recompensăm pe cei care muncesc, dar și să creștem nivelul de pregătire a absolvenților de liceu și implicit, calitatea profesioniștilor care acced pe piața muncii”, a subliniat ministrul. 

Participanții la ședințe au discutat și despre transportarea în condiții de securitate a materialelor de examen; monitorizarea desfășurării corecte a examenului de bacalaureat;  instruirea asistenților; delegarea membrilor comisiilor republicane de evaluare; constituirea și monitorizarea activității comisiilor raionale/municipale de evaluare din cadrul examenelor de absolvire a gimnaziului; transportarea candidaților în centrele de bacalaureat; organizarea zilei ușilor deschise în centrele de bacalaureat, acțiuni destinate bunei organizări și desfășurări a examenelor naționale de absolvire.

Un subiect aparte al ședințelor de lucru l-a constituit prevenirea actelor de corupție. Ion Pruteanu, șef al Direcției educație anticorupție la Centrul Național Anticorupție, s-a referit la regimul juridic al cadourilor, la conflictele de interese, influențele necorespunzătoare și la modalitățile de sesizare în cazul tentativelor de implicare în acte de corupție ș.a. „Toate cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea examenelor naționale sunt asigurate din bugetul de stat. Orice colectare de bani în acest scop este ilegală”, a menționat Ion Pruteanu.

Examenul național de bacalaureat 2023 se va desfășura în perioada 2-20 iunie. La sesiune s-au înscris peste 19000 de candidați, dintre care circa 2000 de candidați sunt restanțieri din sesiunile anterioare.