Consolidarea relațiilor de cooperare vamală moldo-germană

Aspecte privind aprofundarea cooperării moldo-germane în domeniul vamal au fost discutate în cadrul unei întrevederi a conducerii Serviciului Vamal cu Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova, dl Ullrich Kinne și ataşatul vamal al Ambasadei Germaniei la Kiev, acreditat pentru Republica Moldova, dl Ralf Malchin.

Urmărește-ne peGoogle news
Consolidarea relațiilor de cooperare vamală moldo-germană
Foto: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Conducerea Serviciului Vamal a accentuat că partea germană este un partener strategic al Republicii Moldova, iar pe această cale a exprimat gratitudinea pentru generoasa asistență administrativă și operațională acordată pentru consolidarea capacităților instituționale ale autorității vamale.

La rândul său, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Germaniei la Chișinău a apreciat deschiderea Serviciului Vamal pentru cooperare și bunele rezultate înregistrate pe filiera prevenirii și combaterii fraudelor vamale, precum și în domeniul facilitării comerțului.     

În prezent, cooperarea vamală moldo-germană se desfășoară la nivel bilateral, cât și pe linia multilaterală în cadrul Organizației Mondiale a Vămilor și Uniunii Europene.    

În discuții, părțile au făcut un schimb de informații cu privire la activitatea și domeniile de competență ale autorităților vamale din cele două țări și au trecut în revistă progresul implementării proiectelor în derulare, susținute de partea germană. Printre cele mai importante realizări ale Serviciul Vamal, grație suportului acordat de partenerii germani, au fost menționate obținerea recunoașterii reciproce a agenților economici autorizați (AEO) dintre țara noastră și UE, dotarea Serviciului Vamal cu mijloace de transport și echipamente IT, organizarea activităților de consolidare a capacităților. Totodată, cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), urmează a fi implementat sistemul informațional de Schimb Electronic Sistematic de Date (SEED+), care va permite trasabilitatea mărfurilor în circuitul regional între statele părți ale CEFTA.

În încheiere, părțile au convenit asupra continuării cooperării instituite, fiind reiterat interesul Serviciului Vamal în dezvoltarea schimbului de experiență, preluarea bunelor practici cu vama germană pe mai multe domenii ce țin de activitatea serviciilor operative,  echipelor mobile și centrelor chinologice, dotarea acestora cu unități de transport și mijloace speciale de control.

În semn de apreciere a cooperării vamale bilaterale și de exprimare a prieteniei între ambele administrații vamale, conducerii Serviciului Vamal i-a fost înmânată o monedă comemorativă a Biroului de investigații penale a Republicii Federale Germania.