Reguli de origine preferențială diversificate în comerțul liber dintre Republica Moldova și Ucraina

Serviciul Vamal informează că, la 24 mai 2023 au intrat în vigoare prevederile Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la amendarea Acordului privind Comerțul Liber între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, din 13 noiembrie 2003, semnat la Chișinău, la 28 august 2021, ratificat prin Legea nr. 210/2021 (în continuare – Protocol).

Iun 6, 2023 - 19:12
Urmărește-ne peGoogle news
Reguli de origine preferențială diversificate în comerțul liber dintre Republica Moldova și Ucraina
Foto: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Acest fapt va contribui la facilitarea schimburilor de mărfuri dintre Republica Moldova, țările membre ale Uniunii Europene, țările CEFTA, Republica Turcia și Ucraina.

Un alt scop al acestui Protocol este de a dezvolta cooperarea economică și comercială pe baza egalității și beneficiului reciproc, dar și de a crea condiții pentru libera circulație a bunurilor.

Astfel, în cadrul comerțului preferențial bilateral efectuat în baza Acordului privind Comerțul Liber între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, pentru confirmarea originii preferențiale a mărfurilor se utilizează certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 sau declarația de origine aplicată pe un document comercial, întocmite în baza Convenției regionale privind regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 111/2015 (în continuare – Convenția PEM), sau în baza Regulilor de origine alternative prevăzute în Apendicele A la Protocol (în continuare - Regulile alternative).

Totodată, Republica Moldova și Ucraina sunt state-părți la Acordul privind zona de comerț liber (în continuare - Acord CSI), semnat la Sankt Petersburg la 18 octombrie 2011, ratificat prin Legea nr.201/2012, în cadrul căruia se aplică Acordul privind regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente din 20 noiembrie 2009 (în continuare - Reguli 2009).

Prin urmare, în cazul tranzacțiilor preferențiale dintre Republica Moldova și Ucraina perfectate în baza Acordului CSI, se va utiliza formularul certificatului de origine forma CT-1, eliberat în conformitate cu prevederile din Regulile 2009.

În context, în scopul examinării posibilității aplicării cumulului originii în baza regulilor de origine prevăzute de Convenția PEM sau de Regulile alternative, urmează a fi consultată matricea de cumulare care se publică în Jurnalul Oficial al UE, seria (C). Ultimele actualizări au fost publicate în data de 15.10.2021 privind Convenția PEM și în data de 10.02.2023 privind Regulile alternative.