Republica Moldova urmează să se alinieze reglementărilor internaționale privind substanțele care distrug stratul de ozon

Chișinău, 14 iunie 2023 – Republica Moldova va continua să întreprindă măsuri în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. În acest scop, țara noastră urmează să adere la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanțele care distrug stratul de ozon, adoptat la Kigali la 15 octombrie 2016. Raportul la proiectul de lege care prevede acest lucru a fost aprobat, astăzi, de membrii Comisiei politică externă și integrare europeană.

Iun 14, 2023 - 16:18
Urmărește-ne peGoogle news
Republica Moldova urmează să se alinieze reglementărilor internaționale privind substanțele care distrug stratul de ozon
Foto: Parlamentul Republicii Moldova

Amendamentul la Protocolul de la Montreal are drept scop obținerea reducerii globale a producției și consumului de hidrofluorocarburi (HFC) – gaze cu un înalt potențial de încălzire globală. Conform prevederilor Protocolului, fiecare țară are propriul grafic de suprimare a consumului de hidrofluorocarburi. Astfel, pentru Republica Moldova, reducerea hidrofluorocarburilor din consum va începe din anul 2029, urmând ca o reducere de 10% de la nivelul de bază să fie atinsă către anul 2034. Până în anul 2029 cantitatea de HFC plasată pe piață se va realiza în limitele nivelului de bază, care va fi stabilit reieșind din media anilor 2020-2022. Reducerea cu 50 la sută urmează să fie atinsă către anul 2044, iar în anii următori – cu 80%. În țara noastră, sectoarele în care se utilizează hidrofluorocarburile sunt climatizarea staționară, refrigerarea comercială, climatizarea mobilă, răcirea în transport, expandarea spumei și aerosolii.

Potrivit proiectului, aderând la Amendamentul de la Kigali și incluzând în domeniul de reglementare substanțele ce contribuie la încălzirea globală, Republica Moldova va contribui la atingerea obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră către anul 2030 și la dezvoltarea economiei verzi, neutră din punct de vedere climatic.

Republica Moldova a devenit parte a Convenţiei pentru protecţia stratului de ozon (Viena, 1985) şi Protocolului privind substanţele ce distrug stratul de ozon (Montreal, 1987) în anul 1996, în scopul sprijinirii eforturilor comunității mondiale privind soluționarea problemei conservării stratului de ozon. Protocolul de la Montreal reprezintă un tratat internațional din domeniul protecției mediului, care are drept scop protejarea stratului de ozon prin suprimarea treptată a producerii și consumului substanțelor responsabile de distrugerea acestuia.