Prezentarea rapoartelor de activitate semestrială a Birourilor Vamale

Săptămâna curentă, conducerea Serviciului Vamal a participat la ședințele de raportare semestrială, desfășurate în cadrul Birourilor vamale Nord, Sud și Centru.

Iul 21, 2023 - 21:16
Urmărește-ne peGoogle news
Prezentarea rapoartelor de activitate semestrială a Birourilor Vamale
Foto: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

În cadrul ședințelor au fost prezentate rapoartele de activitate ale birourilor vamale pentru perioada ianuarie - iunie 2023, generate în baza indicatorilor de performanță atinși, cu respectarea corectitudinii procedurilor vamale.

Conducerea Serviciului Vamal a menționat că eficientizarea activității în subdiviziunile vamale prin aplicarea uniformă a prevederilor legale va asigura atingerea obiectivelor stabilite conform documentelor programatice. Concomitent, rezultatele înregistrate în prima jumătate a anului 2023 oferă un tablou de ansamblu pentru prognoza încasărilor la bugetul public național pentru al doilea semestru al anului 2023.

Totodată, au fost abordate unele aspecte ce țin de îmbunătățirea procesului de elaborare a cadrului normativ, a condițiilor de activitate a funcționarilor vamali în posturile vamale de frontieră, perfecționarea profesională continuă, precum și eficientizarea conlucrării între toate subdiviziunile Serviciului Vamal.

Un alt subiect al discuțiilor a vizat consolidarea climatului de integritate instituțională, respectarea normelor de etică și conduită profesională, promovarea unei imagini instituționale pozitive în raport cu persoanele fizice, agenții economici, autoritățile naționale și cele internaționale.

În cadrul ședințelor, de către conducerea Serviciului Vamal au fost punctate prioritățile instituției ce țin de elaborarea cadrului normativ secundar pentru noul Cod vamal, axat pe principiile de digitalizare, automatizare și mediu electronic pentru toate procesele vamale, dar și proiectele de modernizare a infrastructurii aflate în derulare.

Având în vedere amplul proces de racordare a legislației vamale naționale la cea europeană, conducerea birourilor vamale și întreg efectivul au fost îndemnați să se implice activ la organizarea sesiunilor de informare pentru reprezentanții mediului de afaceri din regiuni, întru îmbunătățirea prevederilor ce se vor regăsi în noua legislație vamală.