A început admiterea în universități pentru anul de studii 2023/2024

Universitățile din Republica Moldova au început admiterea pentru anul de studii 2023/2024. Instituțiile propun candidaților la studii 8704 locuri bugetare, pentru studii de licență, master, rezidențiat și secundariat clinic. Locurile sunt repartizate în funcție de necesitățile pieței forței de muncă și de propunerile ministerelor și instituțiilor de învățământ superior.

Iul 24, 2023 - 10:15
Urmărește-ne peGoogle news
A început admiterea în universități pentru anul de studii 2023/2024

Din numărul total de locuri bugetare la licență și master, fiecare al patrulea va fi acordat pentru domeniul Științe ale educației (2079 de locuri), alte 1654 de locuri vor fi repartizate pentru candidații care vor alege să studieze la Inginerie și activități inginerești, Tehnologii de fabricație și Arhitectură și construcții. Pentru domeniul Tehnologii ale informației și comunicațiilor vor fi repartizate 904 locuri bugetare, pentru Sănătate - 937 (rezidențiat și secundariat); 276 de locuri cu finanțare bugetară urmează să fie repartizate domeniilor Științe agricole, Medicină veterinară și Științe ale mediului, iar alte 2864 de locuri bugetare vor fi distribuite pentru candidații la studii la alte specialități. Totodată, în cadrul contractelor bilaterale încheiate cu diferite țări, sunt oferite 106 de locuri bugetare pentru admiterea la studii a cetățenilor străini, prioritate acordându-le cetățenilor Ucrainei.

În premieră, sesiunea de admitere din 2023 aduce trei specialități noi, aprobate de Guvern: Știința datelor, Tehnologii digitale în fabricație, Agrobusiness și dezvoltare rurală.

La fel, având în vedere dezvoltarea în Republica Moldova a companiilor de creație, inclusiv cu investiții străine, tinerii și tinerele pot aplica la profesiile viitorului, pentru care a fost majorat numărul locurilor bugetare - Producție multimedia, Designul jocurilor și Animație, dar și pentru întreg domeniul Tehnologiilor informației și comunicațiilor.

Pentru a fi eligibili la concursul de admitere, candidații trebuie să dețină o diplomă de bacalaureat, o diplomă de studii profesionale sau un act echivalent de studii, acceptat de structura abilitată cu recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor.

În sesiunea de bază a admiterii 2023, depunerea dosarelor de concurs se va desfășura în perioada 24-31 iulie, rezultatele intermediare urmând să fie anunțate pe data de 1 august. Candidații vor putea depune actele în original între 2 și 4 august, conform unui orar stabilit de fiecare instituție în parte. Rezultatele finale ale admiterii vor fi anunțate pe 7 august 2023.

Și în această sesiune de admitere, candidații au dreptul să se înscrie la concurs concomitent, la una sau mai multe instituții de învățământ superior, la diverse domenii de formare profesională, la fiecare dintre instituțiile selectate pot alege, în ordinea de priorități, un număr maxim de programe, stabilit de senatul instituției de învățământ, dar pot fi înmatriculați la un singur program de studii în cadrul unei singure instituții de învățământ superior, din cele pentru care au optat, prin depunerea în original a actelor de studii.

În cazul în care vor rămâne locuri vacante, instituțiile de învățământ superior vor organiza, pentru ambele cicluri, sesiuni suplimentare de admitere, în condiții identice cu cele ale sesiunii de bază, înainte de începerea anului universitar.