Secretarul general al MEC Nadejda Velișco a vorbit despre prioritățile ministerului, la conferința pedagogică anuală din Șoldănești

Prioritățile Ministerului Educației și Cercetării în domeniul învățământului general au fost abordate de secretarul general Nadejda Velișco în cadrul conferinței pedagogice din raionul Șoldănești cu genericul „Starea de bine - premisă de asigurare a calității în educație”.

Aug 28, 2023 - 14:35
Urmărește-ne peGoogle news
Secretarul general al MEC Nadejda Velișco a vorbit despre prioritățile ministerului, la conferința pedagogică anuală din Șoldănești
Foto: Ministerul Educației și Cercetării

Participanții au vorbit despre provocările din sistemul educațional la nivel de raion, inclusiv necesitatea modernizării infrastructurii școlare. Alte subiecte discutate țin de siguranța copiilor în instituții, posibilitățile de formare a cadrelor didactice,   revizuirea statelor de personal, cu includerea psihologului școlar și a asistentului medical.

Un subiect important al conferinței a vizat măsurile întreprinse de Minister pentru consolidarea resursei umane în educație și pentru asigurarea accesului la studii de calitate.

În mesajul său, Nadejda Velișco a menționat: „Prioritățile noastre sunt orientate spre creșterea prestigiului profesiei didactice, și respectiv a educației. Misiunea politicilor educaționale este să promovăm calitatea și competitivitatea învățământului național prin acțiuni concrete”.

În același context, Nadejda Velișco a vorbit despre viitoarele proiecte de infrastructură derulate de minister cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, inclusiv construcția de la zero a 3 licee clasice; renovarea și dotarea completă a cel puțin 10 licee din raioane; dotarea a cel puțin 300 de instituții de învățământ cu calculatoare, laboratoare digitale și alte echipamente performante, dar și crearea noului Institut Național în Educație și Leadership.

Mai multe priorități ale ministerului țin de creșterea numărului de absolvenți ai facultăților pedagogice care se angajează în sistemul educațional -  până la 500 anual. Urmează să fie introdusă media de admitere de cel puțin „7” la facultățile de profil pedagogic; vor fi majorate bursele studenților la pedagogie, iar indemnizația pentru tinerii specialiști va crește până la 200.000 de lei față de 120.000 cât este în prezent.

În perioada august - octombrie 2023, profesori și manageri școlari din toată țara participă la tradiționalele conferințe pedagogice la nivel de raion sau municipiu. Întrunirile au drept scop promovarea unei platforme pentru dezbateri profesionale privind problemele și inițiativele din domeniul educației. Subiectele abordate vizează necesitățile identificate la nivel local în vederea asigurării calității și eficientizării procesului educațional.