Actualizarea listei substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora aprobate de Guvern

Lista substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora a fost actualizată, în scopul combaterii abuzului de noi substanțe și diminuarea riscurilor utilizării acestora, o hotărâre în acest sens fiind aprobată de Guvern, la propunerea Ministerului Sănătății.

Aug 30, 2023 - 15:58
Urmărește-ne peGoogle news
Actualizarea listei substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora aprobate de Guvern
Foto: Ministerul Sănătății

Modificările operate se referă la completarea listei substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora cu 640 de poziții noi, prin supunerea sub controlul statului a noilor substanțe identificate în circuit în Republica Moldova.

Necesitatea actualizării listei rezultă din diversificarea și extinderea spectrului de psihotrope și stupefiante, inclusiv apariția drogurilor sintetice, care prezintă un potențial pericol asupra sănătății publice.

Măsurile introduse au scopul de a controla și de a limita utilizarea acestor droguri, pe baza unei clasificări a valorii lor terapeutice, a riscului de abuz și a pericolelor la adresa sănătății.

Menționăm că, modificările aduse cadrului normativ sunt în concordanță cu deciziile Comisiei Organizației Națiunilor Unite (ONU) pentru Stupefiante, care este organismul principal responsabil de politica globală în domeniul drogurilor în cadrul ONU, având responsabilitatea de a decide în privința aprobării modificărilor propuse în listele internaționale de substanțe stupefiante și psihotrope.