Serviciul Vamal al Republicii Moldova – exemplu de bune practici în implementarea Programului AEO pentru Serviciul Venituri al Republicii Georgiei

În perioada 13 - 14 septembrie 2023, Serviciul Vamal a găzduit vizita de studiu a delegației Serviciului Venituri din Republica Georgia privind implementarea Programului Operator Economic Autorizat (AEO), organizată cu suportul Programului de Dezvoltare a Dreptului Comercial (CLDP) al Departamentului de Comerț al Statelor Unite ale Americii.

Sep 15, 2023 - 15:52
Urmărește-ne peGoogle news
Serviciul Vamal al Republicii Moldova – exemplu de bune practici în implementarea Programului AEO pentru Serviciul Venituri al Republicii Georgiei
Foto: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

La deschiderea evenimentului au participat directorul adjunct al Serviciului Vamal, Lidia Ababii,  Înaltul Consilier UE în domeniul politicii vamale și fiscale, Rosario de Blasio, experți vamali internaționali din Polonia și Cehia, reprezentanți ai autorităților vamale din Republica Moldova și Republica Georgia.

Directorul adjunct al Serviciului Vamal, Lidia Ababii a salutat prezența delegației Serviciul Venituri al Georgiei și a experților vamali internaționali și a menționat că administrațiile vamale din Republica Moldova și Republica Georgia cooperează activ în realizarea schimbul de experiență pe domenii de interes, iar astăzi putem împărtăși experiența Republicii Moldova în implementarea Programului AEO – instrument important în aspirațiile țării noastre de integrare economică și vamală europeană. Serviciul Vamal al Republicii Moldova, cu siguranță ca și Serviciul Venituri din Republica Georgia, are ca obiectiv armonizarea sistemului vamal naţional cu standardele UE, în vederea eficientizării sistemului de administrare vamală în domeniul facilitării comerţului internaţional, calităţii serviciilor prestate şi asigurării securităţii frontierei de stat.

La rândul său, Înaltul Consilier UE în domeniul politicii vamale și fiscale, Rosario de Blasio a punctat că recunoașterea reciprocă a Programelor AEO reprezintă unul dintre angajamentele pe care Republica Moldova l-a îndeplinit cu succes în implementarea Acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, în special la capitolul privind regimul vamal și facilitarea comerțului, precum, și contribuie direct la îmbunătățirea securității și facilitarea lanțului de aprovizionare a mărfurilor între Republica Moldova și UE.

Statutul de AEO este destinat tuturor agenților economici, inclusiv întreprinderilor mici și mijlocii, indiferent de rolul acestora în lanțul de aprovizionare internațional, iar odată cu obținerea acestuia în baza unor criterii stabilite, agenții economici beneficiază de multiple avantaje, cum ar fi controale reduse, tratament prioritar la vămuire, prioritate la controlul transporturilor.

Agenda primei zile a vizitei a inclus împărtășirea de către specialiștii Serviciului Vamal a bunelor practici și a experienței în implementarea Programului AEO, procesul de recunoașterea reciprocă a Programelor AEO între Republica Moldova și UE, sistemul IT de schimb de date AEO RM-UE, precum și extinderea  Programului AEO în cadrul țărilor membre CEFTA.

În cea de-a doua zi, participanții au întreprins o vizită în teritoriu la o companie deținătoare de autorizație combinată AEO (pentru simplificări vamale și pentru securitate de siguranță), în cadrul căreia s-au familiarizat cu activitatea agentului economic, procesul de obținere a statului AEO și beneficiile garantate odată cu obținerea statutului. 

Republica Moldova este prima țară din regiune care a obținut recunoașterea reciprocă a agenților economici autorizați cu UE, începând cu 1 noiembrie 2022, iar în prezent, titulari ai statutului AEO, care beneficiază de facilități și simplificări vamale sunt 134 de operatori economici.

Notă: Programul AEO a fost implementat în Republica Moldova începând cu 1 ianuarie 2014, fiind recunoscut unilateral doar de către țara noastră, nu și de statele membre UE. Demararea procedurii de recunoaștere reciprocă a Programelor AEO RM-UE a fost inițiată oficial odată cu agrearea Foii de parcurs în 2020, urmată de examinarea legislației și a recomandărilor Comisiei Europene pentru armonizarea completă a acesteia cu Codul vamal comunitar. Implementarea Programelor AEO, ca instrument de facilitare a comerțului, derivă din angajamentele asumate de RM în contextul capitolului privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) a Acordului de Asociere și a Standardul-cadru privind Securitatea şi Facilitarea Comerţului Mondial (SAFE).