Fortificarea colaborării interinstituționale dintre Serviciul Vamal, Agenția de Mediu și Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Serviciul Vamal, Agenția de Mediu și Inspectoratul pentru Protecția Mediului intensifică cooperarea interinstituțională în scopul asigurării unui control eficient și a respectării reglementărilor legale de către operatorii economici ce realizează activitatea de import/export și tranzit a deșeurilor periculoase și nepericuloase.

Sep 18, 2023 - 18:49
Urmărește-ne peGoogle news
Fortificarea colaborării interinstituționale dintre Serviciul Vamal, Agenția de Mediu și Inspectoratul pentru Protecția Mediului
Foto: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

În acest sens, conducătorii celor trei instituții au semnat Ordinul interinstituțional cu privire la schimbul de informații privind transferurile transfrontaliere de deșeuri, care stabilește punctele de trecere a frontierei prin care se admite introducerea/scoaterea în/din Republica Moldova pe cale ferată, rutieră, navală, precum și procedurile de notificare reciprocă privind circulația/transferurile de deșeuri.

Documentul este semnat în contextul intrării în vigoare la data de 16 septembrie 2023, a Regulamentului privind transferurile de deșeuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 411/2022.

Obiectivele respectivului ordin comun se referă la asigurarea respectării cerințelor privind securitatea ecologică la importul, exportul şi tranzitarea deșeurilor, inclusiv eliminarea acestora, iar schimbul de informații, răspunderea comună şi eforturile de cooperare între părți, va asigura gestionarea ecologic rațională a deșeurilor.
 
Prin semnarea ordinului comun, conducătorii instituțiilor și-au reconfirmat intențiile orientate spre conjugarea eforturilor pentru protecția mediului înconjurător și siguranța cetățenilor.