Inițiativă legislativă pentru a asigura drepturile și responsabilitățile pacienților

Chișinău, 20 septembrie 2023 – Lista de drepturi și de responsabilități ale pacienților va fi extinsă prin prisma prevederilor Cartei Europene a drepturilor pacienților. O inițiativă legislativă care prevede acest lucru va fi propusă spre adoptare în plenul Parlamentului, după ce a fost examinată la ședința de astăzi a Comisiei protecție socială, sănătate și familie.

Sep 20, 2023 - 18:46
Urmărește-ne peGoogle news
Inițiativă legislativă pentru a asigura drepturile și responsabilitățile pacienților
Foto: Parlamentul Republicii Moldova

PROIECTUL de modificare a Legii cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului a fost elaborat de către deputații din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Ana Oglinda, Adrian Belîi și Maria Pancu, în cadrul unui grup de lucru din care au făcut parte și reprezentanți ai Ministerului Sănătății, ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și ai organizațiilor societății civile.

Autorii propun ca, în cazul în care pacientul nu-și poate exprima voința, iar reprezentantul legal sau ruda apropiată refuză actul medical necesar pentru salvarea vieții, decizia să poată fi luată de consiliul de medici. Totodată, va fi necesar ca medicii să consulte opinia pacienților care nu au atins vârsta majoratului, atunci când acest lucru este permis de capacitatea acestora de exercițiu. În cazul în care un pacient minor nu-și poate exprima voința, iar reprezentanții legali ai acestuia refuză, medicii au dreptul de a-i acorda tratamentul necesar.

Inițiativa legislativă mai presupune completarea Legii cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului cu un nou principiu – de colaborare reciprocă dintre medic și pacient în procesul acordării serviciilor de sănătate. Totodată, pacientul va fi responsabil de informarea lucrătorului medical sau a farmacistului, dacă acesta nu a înțeles informația furnizată. Pacientul va fi responsabil și de urmarea tratamentului recomandat de medic, instrucțiunilor primite și de respectarea programării pentru intervenția medicală. Proiectul de lege va mai contribui la asigurarea unui grad de protecție mai înalt în cazul conduitei necivilizate la adresa lucrătorilor medicali.

După adoptarea proiectului de lege, Guvernul și instituțiile din domeniu vor aproba un șir de politici și acte normative, care vor transpune legislația europeană în domeniul asigurării drepturilor și responsabilităților pacienților.