Republica Moldova a semnat un nou Acord al Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS)

La 20 septembrie 2023, Secretarul general al Ministerului Educației și Cercetării, doamna Nadejda Velișco a semnat cel de-al IV Acord al Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS). Ceremonia de semnare a avut loc în cadrul celei de-a 23 Reuniuni a Comitetului mixt de miniștri ai țărilor participante la Programul CEEPUS, la Varșovia, Polonia. Semnarea Acordului menționat a fost aprobată prin Decretul Președintelui RM 884-IX din 10.04.2023.

Sep 21, 2023 - 17:09
Urmărește-ne peGoogle news
Republica Moldova a semnat un nou Acord al Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS)
Foto: Ministerul Educației și Cercetării

Programul CEEPUS este implementat în Republica Moldova din 2011 și presupune participarea la mobilități academice, stagii de practică, activități profesionale și științifice în țările din Europa Centrală. Beneficiarii programului sunt studenți, cercetători și cadre didactice din instituțiile de învățământ superior. 

În cadrul evenimentului, dna Velișco a exprimat deschiderea Ministerului Educației și Cercetării pentru extinderea cooperării în cadrul Programului CEEPUS, inclusiv prin încurajarea instituțiilor de învățământ superior din țară de a participa la rețelele CEEPUS. Implicarea activă a instituțiilor de învățământ superior din țară în programe de mobilitate academică este importanță și indispensabilă procesului de internaționalizare a învățământului superior din Republica Moldova și în contextul dezideratelor de integrare europeană a Republicii Moldova. 

Acordul CEEPUS IV creează un cadru legal adecvat nu numai pentru dezvoltarea cooperării regionale existente în cadrul programului, dar oferă și noi oportunități pentru țările din regiune în domeniul schimbului academic. Acestea se referă la următoarele: posibilitatea efectuării mobilității la distanță și forme hibride de educație și predare; opțiunea de cooperare cu instituții din țări terțe; cooperarea cu o țară selectată care nu este parte la acord și acordarea burselor studenților și profesorilor din țara menționată din numărul de luni burse CEEPUS IV neutilizate în rețelele academice CEEPUS IV

Pe perioada implementării Programului CEEPUS în R. Moldova, studenții, profesorii universitari și cercetătorii au beneficiat de circa 600 mobilități internaționale în universități și centre de cercetare ale țărilor participante la Program. În același timp universitățile din R. Moldova au găzduit circa 300 de participanți  ai țărilor participante pentru realizarea studiilor, cercetări, dar și predarea unor module în cadrul facultăților universitare.