Noi reglementări pentru modernizarea activității bibliotecilor din țară, aprobate de Parlament în prima lectură

Chișinău, 21 septembrie 2023 – Parlamentul a examinat o serie de reglementări menite să modernizeze activitatea bibliotecilor din țară și să ajusteze cadrul legal existent la capitolul biblioteconomie și știința informării. Deputații au votat în prima lectură, în ședința de astăzi, un proiect de modificare a Legii cu privire la biblioteci.

Sep 21, 2023 - 17:13
Urmărește-ne peGoogle news
Noi reglementări pentru modernizarea activității bibliotecilor din țară, aprobate de Parlament în prima lectură
Foto: Parlamentul Republicii Moldova

Scopul inițiativei legislative este de a face bibliotecile mai accesibile și mai adaptate la nevoile comunităților locale, consolidând rolul bibliotecii de serviciu public esențial, care contribuie la dezvoltarea unei societăți incluzive și bine informate. Proiectul conferă o definiție clară termenilor „bibliotecă”, „centru bilblioteconomic” și „document de bibliotecă”, precum și o distincție între „biblioteca publică”, „biblioteca privată” și „biblioteca științifică”. De asemenea, sunt propuse o serie de modificări legate de diversificarea activităților bibliotecilor, în consonanță cu tendințele de modernizare și practicile internaționale în domeniu. 

Potrivit noii redacții a legii, Biblioteca Națională a Moldovei va exercita funcția de Centru Național de Digitalizare, va asigura funcționarea Rezervei Naționale de Publicații și va dezvolta un Repozitoriu Național în Biblioteconomie și Știința Informării. Alte prevederi ale proiectului vizează măsuri pentru extinderea accesului la resursele bibliotecilor, inclusiv prin creșterea fondurilor de carte, pentru a oferi posibilitatea mai multor opțiuni de învățare și cercetare. 

Actualizarea Legii cu privire la biblioteci are loc și în contextul angajamentelor internaționale asumate de către Republica Moldova privind apropierea graduală a normelor naționale cu cele ale Uniunii Europene și a politicilor conexe bibliotecilor din toate statele membre ale Consiliului Europei. 

Proiectul de lege urmează a fi examinat de Parlament și în lectura a doua.