Parlamentul a aprobat inițiativa legislativă care stabilește un mecanism funcțional al exploatării sistemelor de irigații în agricultură

Chișinău, 21 septembrie 2023 – Inițiativă legislativă care are scopul de a stabili un mecanism eficient de întreținere a infrastructurii de irigații și desecare, precum și de a stabili un cadru normativ care să asigure gestionarea eficientă a terenurilor agricole cu modul de folosință pășuni/fânețe a fost adoptată de Parlament, în prima lectură.

Sep 21, 2023 - 17:17
Urmărește-ne peGoogle news
Parlamentul a aprobat inițiativa legislativă care stabilește un mecanism funcțional al exploatării sistemelor de irigații în agricultură
Foto: Parlamentul Republicii Moldova

Documentul prevede completarea Legii cu privire la asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații cu norme ce vor permite stabilirea cotizațiilor anuale pentru membri și perceperea plăților anuale de la non-membrii asociației. Plățile vor fi utilizate pentru întreținerea infrastructurii funcționale de irigații și desecare, care se află în aria de deservire a unui sistem de irigare funcțional, aflat în proprietatea statului sau a unității administrative-teritoriale, gestionat de asociație în baza contractului de comodat. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, urmare a sesizărilor din partea producătorilor agricoli și a reprezentanților asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații, s-a constatat că sunt deținători de terenuri care au beneficiat de faptul că terenurile acestora au fost amenajate, cu suportul resurselor de la bugetul public sau de la donatorii străini, cu infrastructură funcțională de irigați  și desecare, fără a fi membri ai asociației sau care nu și-au asumat cheltuieli pentru întreținerea și exploatarea infrastructurii respective.

Totodată, în scopul asigurării transparenței în procesul decizional, se propun modificări referitoare la monitorizarea și supravegherea activităților Asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații.

O altă prevedere a proiectului se referă la reglementarea procedurilor de utilizare și de dare în arendă a terenurilor agricole cu modul de folosință pășuni/fânețe. Astfel, schimbarea modului de folosință a acestor terenuri, inclusiv din intravilanul localităților și al fondului de rezervă, proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, se va face numai după consultarea prealabilă a deținătorilor de animale. Documentul mai prevede că autoritățile administrației publice locale vor elabora și aproba anual amenajamente pastorale și planuri privind lucrările de întreținere, ameliorare și exploatare rațională a pășunilor și fânețelor publice, consultate preventiv cu deținătorii de animale. De asemenea, vor avea obligația de a executa anual lucrări de întreținere și de ameliorare a pășunilor și fânețelor publice, precum și de a spori potențialul productiv al acestora. Proiectul prevede sancțiuni în cazul nerespectării acestor prevederi de până la 10 000 de lei. 

Proiectul de lege urmează a fi examinat de Parlament și în lectura a doua.