Atelierul de instruire privind gestionarea măsurilor tarifare, scutiri de drepturi de import și contingente, organizat pentru funcționarii vamali

În perioada 18 - 22 septembrie curent, 20 funcționari vamali din cadrul Aparatului central şi Birourile vamale au participat la „Atelierul de instruire privind gestionarea măsurilor tarifare, scutiri de drepturi de import și contingente”, organizat cu sprijinul Instrumentului TAIEX, la Centrul de instruire al Serviciului Vamal. Atelierul de instruire a fost moderat de trei experți din cadrul autorității vamale din România.

Sep 25, 2023 - 09:59
Urmărește-ne peGoogle news
Atelierul de instruire privind gestionarea măsurilor tarifare, scutiri de drepturi de import și contingente, organizat pentru funcționarii vamali
Foto: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Scopul misiunii de experți a vizat prezentarea prevederilor legislației Uniunii Europene în domeniile administrării măsurilor tarifare, aplicării taxelor vamale, taxelor anti-dumping și compensatorii, managementul TARIM-ului, aplicarea scutirilor și a contingentelor.

Obiectivul primordial al misiunilor de experți TAIEX desfășurate în Republica Moldova este facilitarea elaborării proiectelor de acte normative privind implementarea noului Cod Vamal și a Regulamentului de punere în aplicare a acestuia, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2024.

Activitățile au fost centrate pe sporirea nivelului de informare şi fortificare a competențelor angajaților vamali cu atribuții aferente domeniului vizat, pe tematici precum: cadrul legal și principiile privind administrarea măsurilor tarifare, metodologia aplicării  drepturilor de import pentru regimurile vamale speciale,  scutirile de la plata drepturilor de import în Uniunea Europeană, aspectele IT cu privire la TARIC-ul din România.

Funcționarii vamali au avut oportunitatea de familiarizare cu experiența și expertiză valoroasă în procesul de tranziție spre noua legislație vamală, axată pe digitalizare, automatizarea proceselor și debirocratizare.

Părțile implicate au interacționat activ în procesul de analiză a studiilor de caz preluate din activitatea profesională curentă, diseminarea bunelor practici în scopul elaborării actelor normative secundare și terțiare de punere în aplicare a noului Cod vamal, precum și de armonizare a legislației naționale cu legislația UE în domeniul politicii vamale și facilitării comerțului.

Notă: TAIEX este instrumentul pentru asistență tehnică și schimb de informații din cadrul Comisiei Europene și oferă sprijin în ceea ce privește armonizarea legislației naționale cu acquis-ul european, precum și politicile și practicile interne ale UE.