Candidații la examenul național de bacalaureat vor putea obține nota „10”, din oficiu, la proba de examen la Informatică

Începând cu sesiunea de bacalaureat 2024, candidații la examenul național de bacalaureat pot solicita nota ”10” (zece), din oficiu, la proba de examen la Informatică. Facilitatea este disponibilă pentru candidații care au promovat, pe parcursul claselor a X-a – a XII-a, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor specifice domeniului Informaticii. Aceștia trebuie să dețină certificate/diplome care să ateste un nivel avansat de competențe pentru următoarele domenii: A. limbaj de programare, B. structura calculatorului, rețele, C. baze de date. Conform Metodologiei aprobate candidații trebuie să dețină trei certificate, câte un certificat pentru fiecare domeniu separat din cele trei domenii menționate.

Oct 25, 2023 - 20:36
Urmărește-ne peGoogle news
Candidații la examenul național de bacalaureat vor putea obține nota „10”, din oficiu, la proba de examen la Informatică

Metodologia și lista examenelor cu recunoaștere internațională care sunt luate în considerație pentru acordarea notei „10” (zece), din oficiu, la proba de examen la Informatică sunt aprobate prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.1326/2023.

„Această decizie este adoptată ținând cont de creșterea semnificativă a interesului față de domeniul Tehnologiei Informației și a Comunicațiilor. Totodată, ne propunem să susținem elevii care au aptitudini deosebite în domeniul Informaticii. În metodologie se conține o listă a examenelor internaţionale acceptate de către minister. Criteriul de bază al selecției examenelor internaționale a fost posibilitatea de a obține o confirmare oficială a certificatului respectiv din partea companiilor internaționale și care poate fi verificată de către Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare”, a menționat ministrul Dan Perciun.

În prezent, nota „10” (zece), din oficiu, la examenul național de bacalaureat este acordată liceenilor câștigători ai olimpiadelor naționale și/sau internaționale la disciplinele de studiu, precum și celor care au competențe lingvistice, certificate la nivel internațional.Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor specifice domeniului informaticii, la promovarea cărora poate fi acordată nota „10” (zece), din oficiu, la proba de examen la informatică din cadrul examenului național de bacalaureat

Nr. crt.

Denumirea examenului/certificatului

Punctajul minim obținut la examenul de certificare

Perioada de valabilitate a certificatului

Condiții  pentru  recunoaștere 

Instituția/organizația care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

A.  Limbaje de programare

A.1

Java

700 puncte din 1000

Nelimitat

Obținerea certificatului de promovare

Certiport, a Pearson VUE Business, https://certiport.pearsonvue.com/

A.2

JavaScript

700 puncte din 1000

Nelimitat

Obținerea certificatului de promovare

Certiport, a Pearson VUE Business, https://certiport.pearsonvue.com/

A.3

Python

700 puncte din 1000

Nelimitat

Obținerea certificatului de promovare

Certiport, a Pearson VUE Business, https://certiport.pearsonvue.com/

A.4

HTML5 Application Development

700 puncte din 1000

Nelimitat

Obținerea certificatului de promovare

Certiport, a Pearson VUE Business, https://certiport.pearsonvue.com/

A.5

CLA – C Programming Language Certified Associate Certification

70%

Nelimitat

Obținerea certificatului de promovare

Centrul Internațional de Certificare Pearson VUE,https://home.pearsonvue.com

A.6

CPA – C++ Certified Associate Programmer Certification

70%

Nelimitat

Obținerea certificatului de promovare

Centrul Internațional de Certificare Pearson VUE,https://home.pearsonvue.com

 

B.  Structura Calculatorului, rețele

B.1

Networking

700 puncte din 1000

Nelimitat

Obținerea certificatului de promovare

Certiport, a Pearson VUE Business, https://certiport.pearsonvue.com/

B.2

Network Security

700 puncte din 1000

Nelimitat

Obținerea certificatului de promovare

Certiport, a Pearson VUE Business, https://certiport.pearsonvue.com/

B.3

Device Configuration and Management

700 puncte din 1000

Nelimitat

Obținerea certificatului de promovare

Certiport, a Pearson VUE Business, https://certiport.pearsonvue.com/

B.4

Cisco CCNA

825 puncte din 1000

3 ani

Obținerea certificatului de promovare

Centrul Internațional de Certificare Pearson VUE,https://home.pearsonvue.com

C. Baze de date

C.1

Databases

700 puncte din 1000

Nelimitat

Obținerea certificatului de promovare

Certiport, a Pearson VUE Business, https://certiport.pearsonvue.com/

C.2

Data Analytics

700 puncte din 1000

Nelimitat

Obținerea certificatului de promovare

Certiport, a Pearson VUE Business, https://certiport.pearsonvue.com/