Codul urbanismului și construcțiilor, aprobat de Parlament în prima lectură

Chișinău, 26 octombrie 2023 – Parlamentul a votat în prima lectură Codul urbanismului și construcțiilor.

Oct 26, 2023 - 13:13
Urmărește-ne peGoogle news
Codul urbanismului și construcțiilor, aprobat de Parlament în prima lectură
Foto: Parlamentul Republicii Moldova

DOCUMENTUL stabilește cadrul legal unitar care va reglementa relațiile din domeniile privind amenajarea teritoriului și urbanism, autorizarea și executarea lucrărilor de construcții, asigurarea calității construcțiilor, a materialelor și a produselor pentru construcții, exploatarea construcțiilor, precum și aplicarea consecventă a prevederilor legale în domeniul utilizării și post-utilizării construcțiilor pe teritoriul Republicii Moldova.

Noul cod vine să sistematizeze prevederile referitoare la etapele care sunt parcurse pentru edificarea unei construcții, începând cu concepția, proiectarea, autorizarea, execuția, exploatarea, urmărirea comportării în timp, precum și controlul statului în postutilizarea construcțiilor. Cu referire la controlul de stat, noul cod conține prevederi care vizează scopul controlului, faptele care constituie încălcare în domeniul calității în construcții, autoritatea competentă în controlul de stat, modul de executare a controlului de stat etc.

Proiectul Codului mai conține prevederi referitoare la modul de emitere a certificatului de urbanism și a autorizației de construire/desființare. Astfel, autorizarea executării construcțiilor în localități se va face numai în baza documentației de urbanism, elaborată, expertizată, avizată și aprobată conform legii. În același timp, sunt prevăzute și unele excepții: pentru localitățile rurale cu o populație ce nu depășește 3000 de locuitori eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectare se va elibera conform unui regulament aprobat de Guvern. De respectiva procedură simplificată vor beneficia aproximativ 679 de localități, estimativ 1,5 milioane de locuitori.

Va fi creat, pentru prima dată în Republica Moldova, Registrul de stat al companiilor din domeniul urbanismului și construcțiilor, ținut de către Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică.  Totodată, noua lege prevede delimitarea clară a competențelor pentru instituțiile cu atribuții în domeniile reglementate de prezentul cod. De asemenea, legea stabilește prevederi clare și exhaustive referitor la statutul, obligațiile și responsabilitățile specialiștilor în domeniul activității de proiectare a construcțiilor (proiectanții, verificatorii de proiecte), specialiștilor în domeniul construcțiilor (responsabilii tehnici, diriginții de șantier), investitorilor și executanților de construcții. Un capitol întreg al documentului este dedicat intervenției statului și administrației publice locale referitoare la măsurile de reducere a riscului seismic la construcțiile existente, cât și referitor la reabilitarea și modernizarea clădirilor.

De menționat că, după intrarea în vigoare a Codului, vor fi abrogate unele legi care au același domeniu de reglementare, precum Legea privind calitatea în construcții, Legea privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului și Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Proiectul Codului urbanismului și construcțiilor, elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale împreună cu un grup de deputați, va fi prezentat pentru dezbateri și aprobare și în lectura a doua.