Sesiune de instruire în domeniul controlului intern managerial pentru angajații în funcții de conducere din cadrul autorităților publice centrale

În perioada 4-5 decembrie, Ministerul Finanțelor împreună cu Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” au organizat sesiunea de instruire dedicată controlului intern managerial, pentru angajați în funcții de conducere din cadrul autorităților/instituțiilor publice de nivel central.

Dec 7, 2023 - 12:17
Urmărește-ne peGoogle news
Sesiune de instruire în domeniul controlului intern managerial pentru angajații în funcții de conducere din cadrul autorităților publice centrale
Foto: Ministerul Finanțelor

Scopul instruirii a constat în fortificarea cunoștințelor privind instituirea unor sisteme de control intern managerial solide, dar și consolidarea răspunderii manageriale în gestionarea optimă a resurselor pe baza principiilor bunei guvernări.

În cadrul instruirii, formatorii Direcției politici în domeniul controlului financiar public intern a Ministerului Finanțelor, dna Ludmila Popa, dl Petru Babuci și dna Ludmila Grigoraș, au prezentat conceptul de control financiar public intern, în calitate de sistem de management al entităților publice bazat pe principii de bună guvernare, dar și regulile de organizare și dezvoltare a controlului intern managerial în administrația publică, stabilite prin standarde naționale și bunele practici ale UE.

De asemenea, în cadrul evenimentului au fost diseminate proceduri și practici, aplicate de entitățile publice pentru a atinge obiectivele stabilite, a gestiona mai bine riscurile și a asigura un nivel înalt de conformitate și performanță a activității.

În sesiunea de finalizare a cursul participanții au menționat că această instruire a contribuit la dezvoltarea capacității de organizare eficientă a activităților de control, de organizare și gestionare a proceselor, precum și de monitorizare, evaluare și raportare cu privire la sistemul de control intern managerial.