Programe noi de studii și laboratoare moderne, dezvoltate la UTM cu suportul Ministerului Educației și Cercetării și a Băncii Mondiale

Universitatea Tehnică a Moldovei este una dintre instituțiile de învățământ superior beneficiare ale Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”, implementat de Ministerul Educației și Cercetării și finanțat de Banca Mondială în perioada 2020-2025. În cele două apeluri de subproiecte anunțate, UTM a beneficiat de două granturi în valoare totală de cca 5 mln 647 mii euro.

Dec 7, 2023 - 17:32
Urmărește-ne peGoogle news
Programe noi de studii și laboratoare moderne, dezvoltate la UTM cu suportul Ministerului Educației și Cercetării și a Băncii Mondiale
Foto: Ministerul Educației și Cercetării

Actualmente, universitatea este în proces de implementare a activităților planificate în prima rundă care presupun lansarea a două programe noi de studii, unul dintre care se referă la tehnologii digitale în fabricație, cu elaborarea întregului suport curricular. Va fi dezvoltat și un curriculum inovator pentru domeniul general de studii „Inginerie și activități inginerești”, orientat spre necesitățile pieței muncii și care ar răspunde la vulnerabilitățile legate de schimbările climatice.

De asemenea, în scopul asigurării infrastructurii de învățare-predare și cercetare-dezvoltare va fi creat Clusterul de laboratoare inovative și dotarea cu echipament de ultimă generație a 5 laboratoare: „Electronică aplicată”, „Acționări electropneumatice pentru automatizări industriale”, „Tehnologii Avansate de Fabricare pe Mașini”, „Energii regenerabile”, „Fabrica Inteligentă”.

O altă activitate vizează modernizarea domeniului de formare a tehnologiilor informaționale și comunicației, în mod particular știința datelor și securitatea informațională, precum și crearea unei platforme de securitate cibernetică care va putea să ofere cazuri reale de simulare a unor atacuri cibernetice.

Universitatea mai intenționează să creeze asociația inginerilor mecanici din Republica Moldova care va servi drept o platformă pentru integrarea principiilor din mediul academic cu cele din industrie.

„Ne dorim ca aceste intervenții sistemice să aducă un impact major la formarea specialiștilor calificați, competitivi atât pe piața națională, cât și pe cea internațională, iar aportul la susținerea economiei naționale să fie vizibil prin pregătirea și formarea necesară a studenților corespunzător cerințelor actuale ale pieței forței de muncă. Pentru aceasta este necesară dotarea cu echipamente de ultimă generație a infrastructurii universitare și modernizarea procesului didactic”, a spus Nadejda Velișco, secretar general de stat al MEC în cadrul evenimentului de evaluare a relevanței și impactului subproiectelor UTM. 

Ministerul a lansat în 2021 programul de investiții în valoare de 24,7 mln. de euro pentru instituțiile de învățământ superior din țară, finanțat de Banca Mondială prin Proiectul „Învățământul Superior din Moldova”. Din cele peste 14 mln euro alocate în prima rundă de subproeicte, cca 2 mln 150 mii euro au revenit UTM pentru domeniile tehnologii informaționale și a comunicației, ingineriei și activități inginerești. Valoarea totală a proiectului Băncii Mondiale  este de 35,7 mln euro pe o perioadă de 5 ani.