Consolidarea capacităților instituționale cu privire la procesul de aderare a Republicii Moldova la UE

Ministerul Finanțelor în parteneriat cu Delegația UE în Republica Moldova a desfășurat ce-a de-a doua sesiune de informare cu privire la procesul de aderare și responsabilitățile Republicii Moldova față de Uniunea Europeană, agenda activității a inclus următoarele subiecte: etapele exdinderii, temeiul juridic al extinderii și procesul de negociere, criteriile politice și economice, administrative și instituționale pentru aplicarea efectivă a acquis-ului comunitar.

Dec 7, 2023 - 17:43
Urmărește-ne peGoogle news
Consolidarea capacităților instituționale cu privire la procesul de aderare a Republicii Moldova la UE
Foto: Ministerul Finanțelor

În debutul sesiunii dna Ana Luca, secretar general adjunct al ministerului, a subliniat și beneficiile pe care le aduce aderarea la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova, dar și responsabilitățile și angajamentele necesare privind obligațiile ce țin de reformele sistemice, dificile, dar necesare pe care Republica Moldova trebuie să le realizeze în administrația publică pentru a se alinia la valorile și standardele europene.

Josip Juric, manager de program în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a relatat despre criteriile administrative și instituționale pentru aplicarea efectivă a acquis-ului comunitar, evidențiind faptul că aceste criterii sunt esențiale pentru a asigura o aplicare efectivă a acquis-ului comunitar și pentru a înregistra progres în aceste domenii, adesea evaluat și monitorizat în procesul de preaderare și de aderare.

Sesiunea de informare, s-a finalizat cu o rundă de întrebări și răspunsuri, observații finale, schimb de opinii în care organizatorii au mulțumit tuturor celor implicați în realizarea acestui sesiuni de informare și au subliniat importanța susținerii procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Totodată, dna Ana Luca a încurajat participanții la dialog, de a se implica activ în procesul de luare a deciziilor, în procesul de informare și monitorizare a parcursului european, astfel ca să responsabilizăm respectarea angajamentelor de aderare la UE, iar în acest sens și-a exprimat recunoștința față de Delegația UE subliniind importanța includerii începînd cu anul 2024, în PPF a unei noi componente pe dimensiunea de comunicare aferent Strategiei PFM și aderare la UE.

Organizatorii au apreciat interesul sporit al participanților, funcționari ai ministerului și Serviciului Fiscal de Stat, aferent valorilor, principiilor, standardelor dar și a procesului de aderare, fapt ce implică reforme considerabile ce vor asigura o bună guvernare.