Rezultatele controalelor ulterioare finalizate în perioada 27 noiembrie - 8 decembrie 2023

În rezultatul controalelor ulterioare finalizate în perioada 27 noiembrie - 8 decembrie 2023, Serviciul Vamal a constatat apariția obligației vamale suplimentare în cuantum de 2,772 mln. lei.

Dec 9, 2023 - 09:50
Urmărește-ne peGoogle news
Rezultatele controalelor ulterioare finalizate în perioada 27 noiembrie - 8 decembrie 2023
Foto: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Au fost constatate următoarele tipuri de încălcări ale legislației vamale:

  • clasificarea tarifară eronată a mărfurilor importate (utilaj  agricol, părți pentru tehnica agricolă, teste rapide), fapt ce a condus la beneficierea neîntemeiată a tratamentului tarifar favorabil la momentul vămuirii;
  • clasificarea tarifară eronată a mărfurilor importate (generator de gaz, substanțe odoriferante, invertoare solare), fapt ce a condus la neîncasarea taxei vamale (5%, 8%, 10%)  și accizei la momentul vămuirii;
  • prin intermediul asistenței administrative internaționale în domeniul vamal a fost stabilit că, la momentul vămuirii, a fost acordată neîntemeiat scutirea de taxă vamală în baza originii preferențiale a mărfurilor;
  • utilizarea mijloacelor de transport destinate transportării persoanelor cu dizabilități de către persoane neautorizate;
  • beneficierea neîntemeiată a tratamentului tarifar favorabil la momentul vămuirii;
  • înstrăinarea, în perioada de până la 3 ani, a mijlocului fix (tractor rutier pentru semiremorci), care anterior a beneficiat de tratament tarifar favorabil, fiind inclus în capitalul statutar.

Facem apel către persoanele fizice și juridice să fie vigilenți și să respecte legislația fiscală și vamală!

Totodată, vă informăm că, potrivit prevederilor art. 232 alin. (2) Cod Vamal al Republicii Moldova, în cazul în care persoana, până la inițierea controlului ulterior, comunică din proprie inițiativă, în scris organului vamal despre comiterea contravențiilor vamale prevăzute la art.231 pct.6) şi pct.11) din Codul vamal al Republicii Moldova, cu anexarea actelor justificative, aceasta se eliberează de răspundere materială şi contravențională, cu condiția achitării incontestabile şi benevole a drepturilor de import datorate şi a penalităților calculate.