Ministerul Muncii și Protecției Sociale continuă să implementeze acțiunile prevăzute în Programul național pentru protecția copilului pe anii 2022-2026

Principalele realizări, provocări și perspective ale Programului național pentru protecția copilului pe anii 2022-2026 au fost prezentate astăzi în cadrul unui eveniment organizat în incinta Ministerul Muncii și Protecției Sociale. La eveniment au participat reprezentanți din toate autoritățile și organizațiile care participă la implementarea Programului.

Dec 12, 2023 - 16:19
Urmărește-ne peGoogle news
Ministerul Muncii și Protecției Sociale continuă să implementeze acțiunile prevăzute în Programul național pentru protecția copilului pe anii 2022-2026
Foto: Ministerul Muncii și Protecției Sociale

„Mergem cu pași siguri în atingerea obiectivelor trasate în program pentru a asigura bunăstarea fiecărui copil. Astăzi ne propunem să analizăm realizările pe care le-am obținut  până la acest moment și să stabilim care sunt pașii necesari de întreprins în perioada imediat următoare”, a menționat șeful Direcției politici de protecție a drepturilor copilului și familiilor cu copii, Igor Chișcă, în deschiderea evenimentului.

Subiectele incluse pe agenda discuțiilor s-au axat pe:

– prezentarea Instrucțiunii cu privire la mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului;

– trecerea în revistă a realizărilor și provocărilor poliției în domeniul protecției copilului;

– prezentarea evoluției procesului de prestare a serviciilor de asistență psihosocială pentru copiii cu statut de victimă, martor, agresor în acte de violență, copiii în conflict cu legea și copiii cu comportament deviant;

– prezentarea analizei procesului de aplicare a Instrucțiunii privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului;

– prezentarea raportului pe marginea exercițiului de cartografiere a servicilor disponibile pentru copiii sub vârsta minimă de răspundere penală, aflați în conflict cu legea din Republica Moldova și a bunelor practici din statele membre ale Consiliului Europei;

– elucidarea principalelor aspecte ale programului de tratament și reabilitare a copiilor cu tulburări de conduită a Centrului Comunitar de Sănătate Mintală.

În continuare, Ministerul Muncii și Protecției Sociale în calitate de autoritate centrală pentru protecția copilului va întreprinde toate acțiunile necesare pentru a asigura implementarea eficientă a Programului național pentru protecția copilului pe anii 2022-2026, astfel încât fiecare copil să crească într-un mediu armonios pentru dezvoltarea sa și, totodată, să fie protejat de orice risc care ar putea să-i afecteze bunăstarea.