O delegație din Tadjikistan s-a familiarizat cu programele de dezvoltarea a antreprenoriatului social în Republica Moldova

O delegație din Tadjikistan, compusă din reprezentați ai autorităților publice tadjice și ai societății civile, s-a familiarizat cu programele de dezvoltarea a antreprenoriatului social în Republica Moldova, în cadrul unei vizite de studiu efectuate la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pe 12 decembrie curent.

Dec 13, 2023 - 18:20
Urmărește-ne peGoogle news
O delegație din Tadjikistan s-a familiarizat cu programele de dezvoltarea a antreprenoriatului social în Republica Moldova
Foto: Ministerul Muncii și Protecției Sociale

În context, secretara de stat Felicia Bechtoldt a relatat despre măsurile implementate prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru a stimula evoluția antreprenoriatului social și a asigura creșterea incluziunii sociale a persoanelor din grupurile defavorizate.

În acest sens, sunt aplicate programe de subvenționare pentru angajatorii care oferă locuri de muncă pentru șomerii din grupurile vulnerabile: tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, rămași fără ocrotire părintească, persoane cu dizabilități, șomeri de lungă durată, persoane cu vârstă de 50 de ani și peste, persoane eliberate din locurile de detenție, victime ale traficului de ființe umane, după reabilitarea psihologică și socială, persoane care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea socială și psihologică, victime ale violenței în familie.

Angajatorii antrenați în măsura respectivă beneficiază de subvenții lunare în valoare de 80% din mărimea salariului de bază, conform contractului individual de muncă al angajatului, dar nu mai mult de 50% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare șomer angajat. Subvenția se acordă pentru compensarea parțială a salariului șomerului angajat.

De asemenea, sunt acordate subvenții pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități. În acest caz, angajatorii beneficiază de compensarea a 50% – în cazul angajării persoanelor cu dizabilități medii și 75% – în cazul angajării persoanelor cu dizabilități accentuate și severe din costurile suportate de către angajator pentru crearea sau adaptarea locului de muncă și pentru angajarea pe o perioadă determinată a personalului de suport.

Totodată, se acordă consiliere și sprijin financiar pentru șomerii care doresc să-și inițieze o afacere pentru a-și crea un loc de muncă. Mărimea subvenției constituie 80% din cheltuielile necesare pentru inițierea unei afaceri și pentru dotarea locului de muncă creat, estimate de către șomer, dar nu mai mult de 20 de salarii lunare medii pe economie pentru anul precedent.

Adițional, este stimulată crearea locurilor de muncă în mediul rural prin acordarea unei subvenții în mărimea de 65% din valoarea cheltuielilor necesare pentru procurarea echipamentelor, utilajelor și mobilierului pentru dotarea spațiilor amenajate destinate activității economice pentru care s-a solicitat finanțare, dar nu mai mult de 20 de salarii medii pe economie pentru anul precedent.

Antreprenoriatul social este reglementat în Republica Moldova începând cu anul 2017, scopul acestuia fiind soluționarea unor probleme sociale și creșterea gradului de ocupare a persoanelor din grupurile defavorizate. Dezvoltarea acestui tip de antreprenoriat contribuie la creșterea incluziunii sociale, crearea de locuri de munca, implicarea persoanelor din grupurile defavorizate în activități economice și facilitarea accesului acestora la resursele și serviciile sociale.