Transparența finanțelor publice: priorități pe termen mediu și lung

Ministerul Finanțelor împreună cu Misiunea Înalților Consilieri ai Uniunii Europene continuă seria de discuții publice aferente Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2023-2030. Vineri, 15 decembrie curent, în incinta Ministerului Finanțelor a avut loc cea de-a patra sesiune, fiind axată pe Componenta 7 a acestei strategii, și anume „Transparența finanțelor publice”.

Dec 19, 2023 - 16:30
Urmărește-ne peGoogle news
Transparența finanțelor publice: priorități pe termen mediu și lung
Foto: Ministerul Finanțelor

Transparența finanțelor publice presupune accesul administrației publice și a cetățenilor la date și informații utile, veridice și furnizate la timp, un aspect important fiind calitatea, structura și modul de prezentare a acestora. Fiind un obiectiv major în asigurarea informării cetățenilor privind planificarea bugetară, transparența finanțelor publice este parte componentă a Strategiei menționate.

O prioritate majoră, conform Strategiei, este dezvoltarea sistemului informațional integrat al finanțelor publice, care va avea ca nucleu procesul bugetar, în care vor putea fi integrate diverse module, precum administrarea fiscală, administrarea vamală, sistemul de salarizare și de achiziții publice. Astfel, procesele în domeniul gestionării finanțelor publice vor putea fi automatizate, oferind în același timp printr-o interfață acces publicului la date și informații financiare. Aceasta interfață este la momentul actual portalul de vizualizare a datelor privind executarea bugetului https://buget.mf.gov.md, care este una din direcțiile prioritare ce vizează componenta transparenței bugetare. Această platformă, după cum a menționat secretarul de stat al ministerului, Ion Gumene, a fost lansată în anul 2019, însă se preconizează ca în următoarea perioadă să fie ajustată și dezvoltată, pentru a asigura accesul publicului la date privind finanțele publice într-un format accesibil și ușor de prelucrat. Pentru a fi transparent trebuie nu doar să produci date, dar și să le oferi într-un mod simplu și ușor de accesat, a mai adăugat secretarul de stat.

Parte integrantă a evenimentului a fost prezentarea susținută de înaltul consilier al UE în domeniul managementului finanțelor publice, Janis Jankovskis.  Prin prezentarea sa, dl Jankovskis, a evidențiat importanța transparenței bugetare în cadrul sistemelor financiare publice, în special în procesul de aderarea la UE. De asemenea, înaltul consilier a subliniat rolul esențial al transparenței în întărirea încrederii cetățenilor în instituțiile statului și necesitatea implementării practicilor europene în acest domeniu.

Participanții la discuții au menționat că, deși la moment există o multitudine da baze date în domeniul finanțelor publice, acestea însă nu asigură o transparență și o predictibilitate. Existența unui sistem integrat ar aduce, în primul rând, un beneficiu ce ține de reducerea costurilor, dat fiind faptul că mai multe baze de date presupune costuri pentru gestionare și administrare, dar și reducerea timpului, pentru că informația ce se referă la finanțele publice va putea fi identificată pe o singură resursă.

Scopul portalului de vizualizare a datelor privind executarea bugetului este de a contribui la creșterea nivelului de transparență bugetară în Republica Moldova, prin sporirea gradului de informare a publicului larg privind formarea și executarea bugetului. Această platformă a fost elaborată pentru a facilita accesul la rezultatele executării bugetului național, într-un mod ușor de vizualizat și de înțeles și poate fi accesată atât de utilizatorilor simpli, cât și de utilizatorii avansați de date bugetare, inclusiv mass-media, ONG-uri, cercetători și analiști.

Componenta 7 - Transparența finanțelor publice mai prevede și alte direcții prioritare pe termen mediu și lung, cum ar fi: majorarea numărului de instituții publice la autogestiune deservite în Contul unic trezorerial; accesul publicului la documentația bugetară și la informația bugetară; alinierea clasificației bugetare la statistica finanțelor guvernamentale, dezvoltarea și actualizarea periodică a paginii web a Ministerului Finanțelor cu informații de calitate privind elaborarea și executarea bugetului, într-un limbaj accesibil și incluziv etc.

În urma realizării acțiunilor ce vizează îmbunătățirea gradului de transparență a finanțelor publice, autoritățile mizează, în primul rând, pe obținerea unui indice de transparență bugetară crescută, dar și pe sporirea nivelului de educație financiară a cetățenilor.

Notă: Campania de informare a fost lansată în luna septembrie curent și va acoperi toate cele 7 componente ale Strategiei: analiza macroeconomică și cadrul macro bugetar; elaborarea și planificarea bugetului; transparența finanțelor publice; achiziții publice; politici fiscale și vamale și administrarea veniturilor.