De la 1 ianuarie 2024, Serviciul Vamal va implementa un nou sistem informațional orientat spre digitalizare și facilitare a activității mediului de afaceri

20 decembrie 2023, Chișinău - Serviciul Vamal a desfășurat evenimentul de informare „Modificările introduse în Sistemul Informațional al Serviciului Vamal din 1 ianuarie 2024”, organizat în parteneriat cu Uniunea Europeană, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD).

Dec 20, 2023 - 17:32
Urmărește-ne peGoogle news
De la 1 ianuarie 2024, Serviciul Vamal va implementa un nou sistem informațional orientat spre digitalizare și facilitare a activității mediului de afaceri
Foto: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

La eveniment au participat reprezentanți ai Delegației UE în Republica Moldova, conducerea Ministerului Finanțelor, conducerea Serviciului Vamal și peste 90 de reprezentanți ai businessului, rezidenți ai zonelor economice libere, brokeri vamali și experți în domeniul vămuirii.

În mesajul de deschidere, directorul Serviciului vamal, Igor Talmazan a mulțumit Delegației UE în RM, partenerilor de dezvoltare BERD și UNCTAD pentru asistența acordată în realizarea obiectivelor strategice ale Serviciului Vamal și consolidarea capacităților instituționale pentru implementarea standardelor vamale europene, unul dintre care este modernizarea sistemelor informaționale.

În acest context, dl Talmazan a menționat că modificările introduse în Sistemul Informațional al Serviciului Vamal din 1 ianuarie 2024 sunt corelate cu prevederile noului Cod vamal, conform angajamentelor asumate de către Republica Moldova în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană privind uniformizarea și armonizarea legislației vamale naționale la normele europene. 

Având în vedere proximitatea intrării în vigoare a noii legislații vamale, eforturile Serviciului Vamal sunt orientate spre informarea mediului de afaceri, pentru comunicarea beneficiilor și a inovațiilor cadrului legal, racordate la acquis-ul european, orientate spre reducerea birocrației și implementarea unui sistem de activitate fără hârtie și complet automatizat.

În cadrul evenimentului, specialiștii din cadrul Serviciului Vamal și expertul UNCTAD, Constantin Ciută au prezentat principalele modificări operate în Sistemul Informațional al Serviciului Vamal, ce vor asigura un sistem vamal bazat pe eficiență,  operativitate, interconectare cu sistemele altor statelor europene, creând condiții corecte și echitabile în activitatea de antreprenoriat.

Printre inovațiile implementate de la 1 ianuarie 2024 se regăsesc: posibilitatea de declarare a trimiterilor poștale la distanță, declararea bunurilor valutare, declararea până la 999 de mărfuri pe o singură declarație vamală (în prezent 99), implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (testarea la nivel național va începe în luna aprilie 2024), posibilitatea de validare automată a declarațiilor vamale la export în contextul facilitării și optimizării procedurilor pentru promovarea exportului în Republica Moldova.

Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de întrebări-răspunsuri între experți și mediul de afaceri, pentru o mai bună înțelegere de aplicare a noilor prevederi, dar și de a face un schimb de informații și opinii pentru îmbunătățirea serviciilor oferite mediului de afaceri.