Exercițiul de Stat Major (TTX) continuă să desfășoare în regim non-stop

Exercițiul de Stat Major (TTX) organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în cooperare cu Organizația Internațională pentru Migrațiune (OIM) și Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite (UNHCR) continuă să se desfășoare în regim non-stop. Aplicațiile au loc în incinta sediului IGSU timp de 36 de ore continuu și urmează să fie finalizate către sfârșitul zilei de 20 decembrie.

Dec 20, 2023 - 17:35
Urmărește-ne peGoogle news
Exercițiul de Stat Major (TTX) continuă să desfășoare în regim non-stop
Foto: IGSU

În cadrul derulării exercițiului, astăzi, a fost organizată o întrevedere  de lucru a ministrului Afacerilor Interne, domnul Adrian Efros cu conducerea IGSU reprezentată de șeful instituției colonel Oprea Alexandru, dar și cu reprezentații tuturor instituțiilor implicate în gestionarea situațiilor critice simulate. În cadrul întrunirii a fost prezentată situația actuală privind gestionarea și lichidarea consecințelor în urma producerii deconectării energiei electrice improvizate pe tot teritoriul țării.

Oficialul a menționat că scopul exercițiului constă în aplicarea acțiunilor comune ale instituțiilor de resort la nivel operațional și de reglementare în vederea soluționării situațiilor critice. Totodată, ministrul a subliniat că numai unindu-ne eforturile putem soluționa orice criză pentru asigurarea securității cetățenilor, dar și putem reduce și evita consecințele situațiilor de urgență, iar experiența internațională contribuie la ridicarea  nivelului de pregătire și reacționare a Republicii Moldova la situații de risc.

De asemenea, ministrul a mulțumit organizațiilor internaționale pentru suport și pentru plus valoarea adusă la aplicații, precum și participanților pentru implicarea activă în derularea acestora.

Specialiștii IGSU de comun cu colegii din alte subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne, reprezentanții autorităților centrale și instituțiilor publice responsabile pentru gestionarea situațiilor de criză lucrează împreună în procesul simulării a 13 situații tactice, care se pot produce în urma sistării furnizării energiei electrice. Angajații instituțiilor de resort simulează acțiuni necesare, care trebuie să fie întreprinse în conlucrarea reciprocă în cazul lipsei internetului și a telefoniei mobile, deconectărilor la obiective strategice cum ar fi spitale, întreprinderi economice, instituții de învățământ, aeroportul internațional și punctele de trecere a frontierei, dar și alte provocări care pot afecta sănătatea și siguranța cetățenilor.

Astfel, specialiștii asigură procesul de gestionare a situațiilor de urgență conform protocoalelor și planurilor actuale, dar și au  posibilitate de a verifica nivelul de pregătire în cazul unui „blackout” înregistrat  pe teritoriul Republicii Moldova.

La finalizarea exercițiului organizatorii evenimentului și reprezentanții instituțiilor responsabile vor primi diplome de participare.

Exercițiu de Stat Major organizat cu suportul Organizației Internaționale pentru Migrațiune (OIM) și Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite (UNHCR) are drept scop consolidarea capacităților organelor administrației publice centrale și entităților publice responsabile de managementul dezastrelor cu privire la reacționarea promptă și corectă în cazul apariției situațiilor excepționale, precum și creșterea nivelului de pregătire a acestora în procesul diminuării riscurilor și lichidării consecințelor în caz de întrerupere de furnizare a energiei electrice.