Ministerul Educației și Cercetării a recomandat instituțiilor de învățământ superior termene comune de organizare şi desfășurare a sesiunii de bază a concursului de admitere, sesiunea 2022

Ministerul Educației și Cercetării recomandă universităților din țară termene comune de organizare și desfășurare a sesiunii de bază a concursului de admitere la studii superioare de licență și de master, pentru anul de studii 2022-2023.

Iun 24, 2022 - 11:04
Urmărește-ne peGoogle news
Ministerul Educației și Cercetării a recomandat instituțiilor de învățământ superior termene comune de organizare şi desfășurare a sesiunii de bază a concursului de admitere, sesiunea 2022

Propunerea are ca scop asigurarea bunei desfășurări a sesiunii de admitere 2022 în instituțiile de învățământ superior, în contextul autonomiei universitare.

Astfel, Ministerul Educației și Cercetării propune următoarele termene pentru toate universitățile: depunerea Dosarului de concurs: 25 iulie – 2 august 2022, anunțarea rezultatelor intermediare: 03 august 2022, depunerea documentelor în original la instituția aleasă: 04 - 06 august 2022 (conform unui orar stabilit de instituție), anunțarea rezultatelor finale: 08 august 2022.

În cazul în care, după sesiunea de bază de admitere, vor rămâne locuri vacante, instituțiile de învățământ superior vor organiza, pentru ambele cicluri, la locurile neacoperite, sesiuni suplimentare de admitere, în condiții identice cu cele ale sesiunii de bază, înainte de începerea anului universitar.

Potrivit Regulamentului-cadru privind organizarea admiterii la studii superioare de licență și studii superioare integrate pentru anul universitar 2022/2023, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 459 din 31.05.2022, instituțiile de învățământ superior elaborează și aplică metodologii proprii de organizare a admiterii, aprobate de senat, inclusiv criterii specifice pentru depunerea electronică a dosarului de participare la concursul de admitere la programele de studii superioare oferite (https://mecc.gov.md/ro/content/admiterea-2022).

Astfel, fiecare instituție de învățământ superior stabilește metodologia proprie de admitere, pe care o plasează pe pagina web instituțională. Aceasta conține mai multe informații relevante pentru candidați, inclusiv: calendarul admiterii (sesiunea de bază și sesiunile suplimentare, perioada depunerii dosarului de concurs, probelor – dacă este cazul, datele prezentării documentelor în original, datele afișării rezultatelor intermediare și finale); modalitatea de calcul a mediei generale de admitere; repartizarea locurilor bugetare și cu taxă pe domenii de formare profesională, programe de studii, forme de învățământ, cotele-părți și limba de instruire; condițiile și actele necesare pentru înscriere la concurs; modalitatea de desfășurare a probelor de concurs (dacă este cazul); facilitățile sau condițiile speciale; taxa de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii; taxele de studii; alte informații utile candidaților.

Candidații la studii superioare de licență, studii superioare integrate și studii superioare de master se vor putea înscrie și în această sesiune de admitere la mai multe specialități din diverse domenii, la una sau mai multe instituții de învățământ superior, însă vor putea fi înmatriculați doar la o specialitate în cadrul unei singure instituții, unde vor depune actele în original.

De menționat că la concursul de admitere la studii superioare de licență/integrate pot participa deținătorii diplomei de bacalaureat, ai diplomei de studii profesionale sau ai unui act echivalent de studii, iar la concursul de admitere la studii superioare de master pot participa deținătorii diplomei de studii superioare de licență sau ai unui act echivalent de studii, recunoscute de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și calificărilor.