Ședința Comitetului Consultativ desfășurată în cadrul Biroului vamal Nord

În incinta Biroului Vamal Nord a fost organizată ședința ordinară a Comitetului Consultativ. La ședință au participat, Directorul adjunct al Serviciului Vamal, Doamna Lidia ABABII, conducerea Biroului vamal Nord, funcționarii din cadrul aceluiași Birou, reprezentanți ai mediului de afaceri, brokeri vamali și specialiști în domeniul vămuirii.

Urmărește-ne peGoogle news
Ședința Comitetului Consultativ desfășurată în cadrul Biroului vamal Nord
Foto: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Scopul organizării ședinței a fost informarea mediului de afaceri și a specialiștilor în domeniul vămuirii despre ultimele modificări operate în actele normative ale Serviciului Vamal,  precum și fortificarea parteneriatului existent între organele vamale și mediul de afaceri. 

În debutul ședinței, Directorul adjunct al Serviciului Vamal, Doamna Lidia ABABII, a mulțumit participanților pentru interesul manifestat față de asemenea evenimente, menționând că, ,,dezideratul Serviciului Vamal este de a implica cât mai multe persoane interesate în asemenea mese rotunde în care sunt dezbătute situațiile practice și neclaritățile apărute la momentul vămuirii, în scopul aplicării corecte și uniforme a legislației în vigoare și neadmiterii pe viitor a abaterilor”.  

Astfel, în cadrul ședinței au fost abordate mai multe subiecte de interes precum ar fi: valoarea în vamă a mărfurilor, regulile de origine tranzitorii în spațiul Pan-Euro-Mediteraneene, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 904 din 13.11.2013 cu privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor, precum și au fost analizate erorile admise la completarea declarațiilor vamale în detaliu de către specialiștii în domeniul vămuirii și abaterile de la “Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarațiilor vamale în detaliu” Ordinul SV Nr. 346-O din 24.12.2009.

Pe final, reprezentanții mediului de afaceri au venit cu anumite completări, propuneri și soluții, totodată aducând mulțumiri pentru deschiderea instituției, manifestată prin transparența și informarea continuă a mediului de afaceri cu cele mai noi modificări asociate domeniului administrării vamale.

Notă: Comitetul Consultativ reprezintă o platformă de comunicare cu comunitatea de afaceri, dar și un mecanism de consolidare a transparenței în activitatea organelor vamale. Scopul  acestuia constă în sporirea nivelului de cunoștință în rândurile societății civile referitor la politicile promovate de Serviciul Vamal, precum şi familiarizarea oamenilor de afaceri cu schimbările preconizate în legislația vamală.