Proiectul Twinning “Sprijin suplimentar pentru agricultură, dezvoltare rurală și siguranța alimentară în Republica Moldova” a raportat rezultatele obținute în cadrul celei dea opta reuniune a comitetului de conducere

În cadrul celei de a 8-a reuniuni a Comitetului de conducere au fost raportate rezultatele activității proiectului Twinning.

Sep 5, 2022 - 13:35
Sep 5, 2022 - 13:40
Urmărește-ne peGoogle news
Proiectul Twinning “Sprijin suplimentar pentru agricultură, dezvoltare rurală și siguranța alimentară în Republica Moldova” a raportat rezultatele obținute în cadrul celei dea opta reuniune a comitetului de conducere
Foto: ANSA

În calitate de conducător a instituției beneficiare, Directorul general, Radu Musteața a remarcat importanța asistenței proiectului Twinning pentru Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în perioada de desfășurare a proiectului, pe parcursul anilor 2020-2022 și a apreciat activitatea proiectului menționând aportul valoros adus de către experții UE în consolidarea capacităților instituționale ale Agenției.

Prezent la ședința Comitetului de conducere, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Vladimir Bolea, a remarcat pozitiv activitățile desfășurate și realizările obținute în cadrul proiectului și a menționat deschiderea ministerului și suportul în vederea atingerii obiectivelortangibile.

Pe parcursul celor 2 ani de implementare a proiectului  Twinning au fost desfășurare 40 de misiuni de asistență.

Au fost revizuite 61 de acte normative în urma propunerilor au fost actualizate Hotărâri de Guvern (Hotărârea Guvernului nr. 1208/2008 pentru a încorpora prevederile lipsă din Regulamentul (UE) nr. 543/2008, Hotărârea Guvernului nr. 773/2013 pentru a încorpora prevederile lipsă din Regulamentul 589/2008, Hotărârea Guvernului nr. 221/2009 de transpunere a Regulamentului Comisiei (UE) 2019/229 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare) și aprobat Ordinul Agenției nr. 5/2021 de transpunere a Regulamentului (UE) nr. 37/2010, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 124/2009).

Proiectul a acordat suport în  revizuirea a 11 proceduri operaționale deja existente, elaborate 2 proceduri operaționale noi (pentru evaluarea eficacității controlului oficial, evaluarea inspectorilor), aprobate 2 proceduri operaționale (pentru certificarea cărnii și ouălor de pasăre destinate exportului în UE, și procedura de implementare și monitorizare a Planului național de reziduuri la animale vii și produse de origine animală).

Activitățile proiectului au inclus revizuirea a 20 de liste de verificare, iar 3 liste de verificare au fost modificate și publicate (liste de verificare pentru găinile ouătoare și puii de carne).

Proiectul a acordat suport în organizarea a 15 instruiri și ateliere de lucru, în urma cărora au fost instruiți 619 participanți, inclusiv 63 de reprezentanți ai operatorilor economici. La instruire au participat instituții de stat ANSA și STSA, MAIA, AIPA, MS, ME, Parlamentul și reprezentanți ai operatorilor economici.

De asemenea, Proiectul Twinning a oferit sprijin pentru pregătirea programului național de control al Salmonellei pentru țările terțe pentru a obține aprobarea Comisiei Europene, pentru cele 3 misiuni ale DG SANTE efectuate în 2021 pentru a evaluarea controalelor oficiale pe domeniul sănătate animală și siguranța alimentelor pentru carnea de pasăre, produsele din carne de pasăre și ouăle destinate exportului în Uniunea Europeană și controlul reziduurilor și contaminanților în animale vii,  produse de origine animală, inclusiv controale asupra medicamentelor de uz veterinar. Experții proiectului au oferit suport în pregătirea unităților și a inspectorilor Agenției pentru export în uniunea europeană prin simularea inspecțiilor DG SANTE în 8 întreprinderi (abatoare și unități de procesare a cărnii de pasăre, centre de ambalare a ouălor, o unitate de producere a înghețatei). În cadrul proiectului a fost organizată o vizită de studiu pentru 6 experți moldoveni.

Cu suportul proiectului Twinning au fost elaborate și editate în 3 limbi (română, engleză, rusă), 2 broșuri privind cerințele pentru fermele de creștere a păsărilor și a unităților de procesare a produselor de origine animală pentru exportul în uniunea europeană care urmează a fi repartizate pentru operatorii din domeniul alimentar și crescători de păsări.

Amintim că, Proiectul Twinning finanțat de UE „Sprijin continuu pentru agricultură, dezvoltare rurală și siguranță alimentară în Republica Moldova”, cu un buget total de 2 milioane EUR, a fost lansat la 1 septembrie 2020. Perioada de desfășurare a proiectului a fost de 2 ani și a fost implementat de consorțiul Agrarmarkt Austria (AMA), ca partener principal împreună cu Agenția pentru Restructurarea și Modernizarea Agriculturii (ARMA) din Polonia și Serviciul Alimentar și Veterinar de Stat (SFVS) din Lituania.

Proiectul Twinning a avut drept scop consolidarea capacităților instituționale ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) și Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în elaborarea  și implementarea politicii aferente agriculturii durabile, dezvoltării rurale și siguranței alimentelor, în conformitate cu legislația Uniunii Europene bazată pe cele mai bune practici.