Creșterea capacității sistemului național de cercetare și inovare, pe agenda Ministerului Educației și Cercetării

În perioada 5-9 septembrie 2022, echipa Ministerului Educației și Cercetării, în colaborare cu un grup de experți internaționali, a inițiat procesul de elaborare a noului Program național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2024-2027, care este principalul document de politici prin care Guvernul stabilește prioritățile și obiectivele de dezvoltare în domeniile cercetării și inovării pentru o perioadă de 4 ani şi asigură sincronizarea cu programul strategic de dezvoltare a țării, cu strategiile sectoriale și programele-cadru de cercetare ale Uniunii Europene.

Sep 9, 2022 - 21:22
Urmărește-ne peGoogle news
Creșterea capacității sistemului național de cercetare și inovare, pe agenda Ministerului Educației și Cercetării
Foto: Ministerul Educației și Cercetării

Ministrul Anatolie Topală a subliniat importanța strategică a acestui Program în contextul reformei învățământului superior și cercetării din Republica Moldova. Astfel, urmează a fi revizuită modalitatea de finanțare publică a cercetării și inovării, de consolidare a infrastructurii de cercetare și inovare din țară în scopul creșterii capacității de cercetare și inovare, de sporire a calității cercetărilor științifice şi a relevanței rezultatelor științifice. Programul prevede asigurarea accesului deschis la infrastructura finanțată din bani publici pentru alți operatori din cercetarea publică și nu numai, identificarea măsurilor de consolidare a legăturilor dintre cercetare și inovare și mediul de afaceri etc. Acestea vor conduce la sporirea relevanței și a impactului cercetărilor științifice asupra vieții economice și sociale, creșterii calității produsului științific şi a potențialului uman autohton din domeniile cercetării și inovării, în concordanță cu bunele practici internaționale.

În perioada menționată au fost organizate discuții privind viitorul concept al Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2024-2027 cu Academia de Științe a Moldovei, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, Biroul Național de Statistică, precum și cu reprezentanți ai mediului academic și științific.

Participanții la discuții au făcut un schimb de opinii privind îmbunătățirea cadrului normativ existent și a principalelor documente de politici în domeniile cercetării și inovării, exprimându-și disponibilitatea acordării de sprijin pentru consolidarea cercetării şi inovării în Republica Moldova.