BNS: Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2022 s-au eliberat 788 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în creștere cu 9,6% față de ianuarie-martie 2021.

Apr 29, 2022 - 15:08
Urmărește-ne peGoogle news
BNS: Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2022

Tabelul 1. Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2022

 

Total,
număr

În % faţă de:

Informativ:
ianuarie-martie 2021 în % față de ianuarie-martie 2020

ianuarie-martie 2021

total

Total

788

109,6

100,0

150,7

din care pentru clădiri:

 

 

 

 

rezidenţiale

563

117,5

71,4

148,8

nerezidenţiale

225

93,8

28,6

154,8

din total, în:

 

 

 

 

mediul urban

362

91,4

45,9

154,1

mediul rural

426

131,9

54,1

146,8

Datele tabelului în format .xls

În ianuarie-martie 2022 s-au eliberat 563 autorizații de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creștere cu 17,5%, iar pentru clădiri nerezidenţiale – 225 autorizații, în descreștere cu 6,2% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Datele graficului în format .xls

În profil regional în ianuarie-martie 2022 față de aceeași perioadă a anului precedent se atestă creșteri ale numărului autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale în mun. Chișinău (+105 autorizaţii sau +49,5%) şi regiunea Nord (+1 sau +2,1%). În regiunea Centru numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale rămâne la nivelul perioadei similare a anului precedent. Totodată, în regiunea Sud și UTA Găgăuzia s-au eliberat cu 12 autorizații (sau cu 26,1%) și, respectiv, 10 autorizații (sau cu 26,3%) de construire pentru clădiri rezidențiale mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

În perioada analizată, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri nerezidenţiale a evoluat în felul următor: în regiunea Centru s-au eliberat cu 5 autorizaţii (sau cu 8,2%) mai mult faţă de ianuarie-martie 2021, în regiunea Sud numărul autorizațiilor a rămas la nivelul perioadei similare a anului precedent. Scăderi, faţă de ianuarie-martie 2021, s-au înregistrat în regiunea Nord (-4 autorizaţii sau -7,0%), mun. Chișinău (-7 sau -17,9%), UTA Găgăuzia (-9 sau -20,9%).

Datele graficului în format .xls

În ianuarie-martie 2022, numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri în mediul rural a crescut cu 31,9%, iar în mediul urban a scăzut cu 8,6% față de ianuarie-martie 2021.

 

Notă:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.