BNS: Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie

Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna martie 2022 comparativ cu luna martie 2021 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 22,16%, inclusiv la produse alimentare cu 27,04%, mărfuri nealimentare cu 17,99% și servicii prestate populaţiei cu 21,35% (Tabelul 1).

Apr 11, 2022 - 17:04
Urmărește-ne peGoogle news
BNS: Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie
Foto: Steinar Hovland

Preţurile medii de consum în luna martie 2022 faţă de luna februarie 2022 au crescut cu 4,06% (informativ: în luna martie 2021 faţă de februarie 2021 acestea au înregistrat o creștere de 0,96%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 4,62%, la mărfurile nealimentare cu 3,67% și la serviciile prestate populației cu 3,84%.

În luna martie 2022 faţă de luna februarie 2022 au crescut preţurile, în particular, la următoarele produse alimentare: sare alimentară – cu 42,5%, unt – cu 15,1%, crupe – cu 14,3%, orez – cu 13,1%, margarină şi alte grăsimi vegetale – cu 12,9%, cartofi – cu 11,4%, făină de grâu și porumb – cu 11,0% și, respectiv, cu 9,2%, pâine din făină de secară – cu 7,1%, fructe proaspete – cu 6,2% (inclusiv la fructe exotice – cu 11,8%, fructe sămânțoase – cu 5,8% ), ulei vegetal – cu 5,7%, paste făinoase – cu 5,3%, legume – cu 5,0%, bere – cu 4,6%, lapte şi produse lactate – cu 4,0%, ceai – cu 3,8%, carne, preparate şi conserve din carne – cu 3,4% (inclusiv la carne de pasăre – cu 6,0%, carne de vită – cu 3,0%, carne de porc – cu 1,5%), peşte şi conserve din peşte – cu 3,4% (inclusiv la pește proaspăt – cu 3,8%, conserve din pește – cu 3,6%, pește congelat – cu 3,3%), cafea naturală boabe şi măcinată și cafea solubilă – cu 3,0% și, respectiv, cu 2,1%, pâine din făină de grâu – cu 2,7%, țigări – cu 2,4%.

Concomitent, în aceeași perioadă, au fost înregistrate reduceri de preţ la ouă de găină – cu 5,3%.

La mărfurile nealimentare, în luna martie 2022 față de februarie 2022 au fost înregistrate creșteri mai semnificative de preț la: gaz lichefiat – cu 18,2%, carburanți – cu 14,9% (inclusiv la motorină – cu 22,1%, benzină – cu 11,4%), cărbune de pământ – cu 10,7%, brichete și peleți din biomasă – cu 9,8%, materiale pentru întreținerea și repararea locuinței – cu 6,6%, lemne pentru foc – cu 5,6%, piese de schimb şi accesorii pentru transport personal – cu 3,7%, mobilă – cu 3,3%, unelte mici şi accesorii diverse – cu 2,8%, articole textile de uz gospodăresc – 2,6%, aparate de uz casnic de capacitate mare, electrice și neelectrice – cu 2,4%.

Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna martie 2022 faţă de luna februarie 2022 au fost înregistrate creșteri de preț cu 3,8%, inclusiv la: serviciile de transport de persoane în trafic raional, interraional și internațional – cu 34,8%, serviciile pentru întreținerea copiilor în creșe și grădinițe – cu 14,6%, cursurile de instruire pentru obținerea permisului de conducere – cu 12,4%, serviciile casnice şi gospodăreşti – cu 8,8%, serviciile de reparare a mobilei și articolelor de mobilier – cu 8,1%, serviciile de întreținere și reparare a echipamentelor de transport personal – cu 6,7%, serviciile culturale – cu 5,2%, serviciile stomatologice – cu 4,1%, serviciile de alimentație publică – cu 4,0%, serviciile saloanelor de coafură şi estetică corporală – cu 3,6%, serviciile transportului rutier urban de călători – 3,2%, serviciile transportului de pasageri cu taxiul – cu 2,7%, servicii pentru întreţinerea şi repararea locuinţei – cu 1,7%.

Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna martie 20222

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare
(în decimile)3

Martie 2022, în % faţă de:

Martie 2022 față de februarie
2022: gradul de influență  (+/-) asupra IPC, %

februarie 2022

decembrie
2021

martie
2021

Total

10 000

4,06

9,15

22,16

4,06

  Produse alimentare

3 634,29

4,62

11,48

27,04

1,68

Pâine

194

2,70

8,85

23,11

0,05

Legume4

377

5,00

35,05

65,05

0,19

Fructe5

274

6,25

17,11

20,21

0,17

Carne, preparate şi conserve din carne

752

3,44

6,71

19,63

0,26

Lapte şi produse lactate

463

4,03

7,43

20,75

0,19

Zahăr

51

5,14

8,16

19,10

0,03

Ouă

53

-5,27

-6,32

44,28

-0,03

Ulei vegetal

49

5,69

6,83

22,85

0,03

  Mărfuri nealimentare

3 784,65

3,67

7,81

17,99

1,39

Confecții

447

0,85

2,13

12,95

0,04

Încălțăminte

245

1,14

1,93

12,88

0,03

Medicamente

336

1,12

3,47

7,96

0,04

Combustibili și carburanți6

577

12,26

26,17

44,85

0,71

Materiale de construcţie

135

6,59

10,84

35,77

0,09

  Servicii

2 581,06

3,84

7,86

21,35

0,99

Servicii comunal-locative

860

1,01

7,39

30,73

0,09

-    apă potabilă şi canalizare

103

0,00

0,00

0,00

0,00

-    energie electrică

328

0,00

0,00

0,00

0,00

-    gaze naturale prin reţea7

185

0,00

27,16

131,03

0,00

-    încălzire centralizată7

97

0,00

-3,59

20,13

0,00

Transportul de pasageri

275

19,49

22,25

29,72

0,54

Alimentaţia publică

320

3,97

10,58

20,65

0,13

Datele privind Indicii Prețurilor de Consum (IPC) pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP8, sunt prezentate în Tabelul 29.

 

 

 

 

Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum în martie 2022, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP

Diviziunea

Denumirea

Martie 2022, în % faţă de:

februarie
2022

decembrie 2021

martie 2021

 

Total IPC

104,06

109,15

122,16

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

104,71

111,81

127,82

02

Băuturi alcoolice, tutun și droguri

102,39

104,67

108,78

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

100,90

101,99

112,28

04

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili

103,10

109,29

133,60

05

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței

103,56

106,66

116,86

06

Sănătate

101,27

103,67

109,54

07

Transport

111,32

120,16

128,60

08

Telecomunicație10

100,95

101,76

104,70

09

Recreere și cultură

102,14

105,70

116,29

10

Educație

106,04

107,03

109,75

11

Restaurante și hoteluri

103,94

110,44

120,55

12

Diverse produse și servicii

102,01

104,25

117,20

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali11 ai prețurilor de consum în martie 2022

 

Denumirea indicatorilor

Martie 2022, în % faţă de:

februarie
2022

decembrie 2021

martie
2021

Total IPC

104,06

109,15

122,16

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

102,61

105,50

114,37

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi

103,74

107,83

119,39

Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

104,16

109,47

121,82

Total IPC,,exclusiv combustibili

103,56

108,16

120,85

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

104,62

111,48

127,04

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

103,56

107,58

123,48

Indicele preţurilor la combustibili

112,26

126,17

144,85

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

105,07

111,75

127,81

Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-martie 2022 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum lunari, în ianuarie-martie 2022, pe regiuni statistice

Luna

În % faţă de luna precedentă

În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

102,77

102,84

102,76

103,21

102,58

116,56

117,50

116,48

118,99

115,22

Februarie

102,07

101,62

102,16

101,98

102,32

118,52

118,97

118,37

121,11

117,48

Martie

104,06

104,33

104,57

104,09

103,55

122,16

122,99

122,64

124,79

120,46

Expunerea grafică a IPC lunari, înregistrați în perioada martie 2021 – martie 2022, calculați față de luna respectivă a anului precedent este prezentată în Figura 1.

 

 

 

Figura 1. Indicii Preţurilor de Consum în martie 2021 – martie 2022

(luna corespunzătoare a anului precedent =100)  

Totodată, inflația în luna martie 2022 cumulativ, de la începutul anului (faţă de decembrie 2021) a constituit 9,15%, fiind influenţată de majorarea preţurilor la produsele alimentare – cu 11,48%, la mărfurile nealimentare – cu 7,81%, precum și de majorarea prețurilor (tarifelor) medii la serviciile prestate populației – cu 7,86% (informativ: în martie 2021 faţă de decembrie 2020 rata inflației a constituit 1,80%).

În luna martie 2022 față de decembrie 2021 au fost înregistrate creșteri mai accentuate a prețurilor la următoarele produse alimentare: legume – cu 35,0% (inclusiv la varză – cu 70,1%, castraveți – cu 51,1%, tomate – cu 42,2%, legume rădăcinoase – cu 27,4%%), cartofi – cu 24,7%, pâine de secară şi alte tipuri de pâine – cu 18,2%, făină de grâu și porumb – cu 17,9% și, respectiv, cu 15,8%, unt – cu 17,9%, crupe – cu 17,5%, fructe proaspete – cu 17,1% (fructe sămânțoase – cu 23,8%, fructe exotice – cu 23,7%, citrice – 6,5%), orez – cu 15,6%, carne de vită, pasăre domestică și porc – cu 11,6%, 9,4%, și, respectiv, cu 5,5%, pește proaspăt – cu 9,3%, paste făinoase – cu 8,9%, pâine din făină de grâu – cu 8,8%, lapte şi produse lactate – cu 7,4% (inclusiv la lapte integral și lapte semidegresat – cu 8,8% și, respectiv, cu 8,1%, brânză de vaci – cu 8,6%, smântână şi frişcă – cu 7,8%, produse din lapte acru – cu 7,3%, caşcaval şi brânză de oi – cu 5,7%), maioneză, muştar, oţet și alte condimente – cu 4,9%.

Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, s-au înregistrat creşteri ale preţurilor la: carburanți – cu 34,7% (inclusiv la motorină – cu 46,4%, benzină – cu 29,7%), cărbune de pământ – cu 25,4%, gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 16,6%, brichete și peleți din biomasă – cu 16,0%, lemne pentru foc – cu 12,3%, materiale pentru întreținerea și repararea locuinței – cu 10,8%, mobilă și echipamente de uz casnic – cu 7,6%, piese de schimb şi accesorii pentru transport personal – cu 7,1%, aparate electrice de uz casnic de capacitate mare – cu 6,2%, covoare şi alte materiale de acoperire a podelelor – cu 5,1%, articole de îmbrăcăminte – cu 2,0%.

Pentru serviciile prestate populaţiei în luna martie 2022 faţă de decembrie 2021 au fost înregistrate creșteri de preț la serviciile de transport – cu 22,2% (inclusiv la serviciile de transport de călători, în trafic raional, interraional și internațional – cu 36,3%, serviciile transportului aerian de pasageri – cu 25,9%, serviciile transportului de pasageri cu taxiul – cu 16,0%, serviciile transportului rutier urban de călători – 3,2%), cursurile de instruire pentru obținerea permisului de conducere – cu 21,9%, serviciile de alimentație publică – cu 10,6%, serviciile stomatologice – cu 7,3%, serviciile saloanelor de coafură şi estetică corporală – cu 6,6%, serviciile de cazare – cu 5,9%, serviciile medicale – cu 3,4%.