Inițiativa privind implementarea noilor servicii electronice, susținută de membrii Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică

Chișinău, 19 aprilie 2022 – Proiectul de lege care vizează impulsionarea dezvoltării serviciilor electronice și a noilor servicii aferente semnăturii electronice, precum identificarea electronică, sigiliile electronice, certificate de securitate pentru pagini web, etc. va fi propus Parlamentului, spre adoptare, la una din următoarele ședințe plenare.

Apr 19, 2022 - 21:38
Urmărește-ne peGoogle news
Inițiativa privind implementarea noilor servicii electronice, susținută de membrii Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică
Foto: Parlamentul Republicii Moldova

În acest sens, membrii Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică au aprobat, astăzi, raportul la PROIECTUL Legii privind identificarea electronică și serviciile de încredere.

Proiectul reglementează domeniul de securitate a mijloacelor de identificare electronice și a serviciilor de încredere.

Prin actul normativ se propune definirea unor noțiuni noi, care nu se regăsesc în legislația națională, precum serviciu de încredere, sigiliu electronic, serviciu de distribuție electronică înregistrată, certificat pentru autentificarea unei pagini web, creator al sigiliului electronic, etc.

De asemenea, este prevăzută modalitatea de acreditare și activitatea  prestatorilor de servicii de încredere. Controlul în domeniul serviciilor de încredere va fi realizat de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova.

Noua lege reglementează și regimul juridic al documentelor electronice, prin stabilirea domeniilor de utilizare, a cerințelor față de acestea, dar și organizarea circulației electronice a documentelor.

Totodată, noua lege reglementează și responsabilitatea prestatorilor de servicii de încredere în asigurarea protecției datelor cu caracter personal în procesul de prestare a serviciilor de încredere.  

Potrivit notei informative, proiectul rezultă din Planul de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană și urmărește alinierea legislației naționale în domeniul semnăturii electronice la normele europene.